SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Formacja dla animatorów

Szkoła Animatora

image

Na spotkania Szkoły Animatora zapraszamy księży i świeckich (animatorów i kandydatów na animatorów) z SNE Gliwice.

Celem szkoły jest kształtowanie umiejętności potrzebnych w prowadzeniu małej grupy i wspólnoty oraz rozwój filii SNE.

Program Szkoły Animatora podzielony jest na trzy lata.

Pierwszy i drugi rok podzielone są na trzy bloki tematyczne, przy czym na pierwszym treści przekazywane są w podstawowym zakresie, a na drugim tematy są rozwijane. Spotkania poświęcone są towarzyszeniu i modlitwie wstawienniczej, formowaniu uczniów, przygotowaniu nauczań oraz prowadzeniu spotkań.

Rok trzeci porusza tematy wizji i zasad formowania zastępców. Mieści w sobie zagadnienia zarządzania czasem, odpowiedzialności, radzenia sobie ze stresem, zapału i wzrostu, a także uwalniania ludzi do służby, delegowania zadań oraz posługi w mocy.

Kiedy:
W roku 2017 spotkania odbędą się w trzech blokach w soboty: Cz. I - 01.04.2017,
Cz. II - 20.05.2017,
Cz. III - 21.10.2017.

Gdzie:
Cz. I - Parafia p.w. św. Bartłomieja w Gliwicach;

Cz. II - Msza św. w kościele p.w. św. Jacka Gliwice - Sośnica, pozostałe zajęcia w domu SNE Gliwice - Ligota Zabrska;

Cz. III - Parafia p.w. św. Bartłomieja w Gliwicach.Część III Szkoły Animatora - 21.10.2017:

9:00 Eucharystia w kościele p.w. św. Bartłomieja w Gliwicach, ul Bernardyńska 19; (mapa)

10:00 Psycholog - szkolenie specjalistyczne
10:15 Kawa
10:45 Warsztat
12:15 Przerwa
12:30 Warsztaty
14:00 Obiad
14:45 Dzielenie w grupkach
15:30 Uwielbienie i modlitwa wstawiennicza
16:30 Zakończenie

UWAGA: Wszystkie punkty spotkania oprócz Mszy św. odbywać się będą w salkach parafii p.w. św. Bartłomieja w Gliwicach.


Kurs dla animatorów A1

image

Kurs A1 przeznaczony jest zarówno dla osób przygotowujących się do bycia animatorem, jak i prowadzących małe grupy (tzw. grupy dzielenia) w ramach SNE Gliwice oraz wspólnot sfederowanych.
Celem kursu jest odkrycie grupy dzielenia jako fundamentu rozwoju wspólnoty i podstawowego narzędzia ewangelizacji.
Na kursie A1 przedstawiane są wizja oraz podstawowe zasady prowadzenia małej grupy.

Najbliższy termin:

Szczegóły

Kurs dla Animatorów A2

image

Kurs A2 przeznaczony jest dla osób prowadzących małe grupy w ramach SNE Gliwice oraz dla wspólnot sfederowanych.
Celem kursu jest dalsze odkrywanie wizji prowadzenia grupy, poznanie i wzmocnienie tożsamości animatora oraz jego rozwój.

Najbliższy termin:

Szczegóły