SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Kana Galilejska (03.2018)

Aby zgłosić swój udział w kursie Kana Galilejska (09-11.03.2018) prosimy wypełnić i wysłać formularz.
Następnie, po otrzymaniu wiadomości email o wpłynięciu zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł/os. na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice

Numer rachunku:    97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
Tytuł wpłaty: „Zaliczka na kurs Kana Galilejska (03.2018)”

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga wypełnienia wszystkich jego pól oraz akceptacji warunków zgłoszenia i regulaminu.

REGULAMIN:

1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zaliczki (wartość zaliczki i dane do wpłaty podajemy powyżej oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia)

2. Zaliczkę należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie prosimy o jak najszybsze poinformowanie organizatorów o tym fakcie. Dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać z wolnego miejsca.

4. Jeśli wpłaciłeś zaliczkę, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zaliczkę jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).

5. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja zaliczka nie zostanie zwrócona.

Zgłoszenie - Lista rezerwowa

Imię i Nazwisko *

Data urodzenia *

Adres zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Please leave this field empty.

Obecna parafia (nazwa i adres) *

W jakiej diecezji odbędzie się ślub? *

Zgłoszenie dzieci *


*Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

UWAGA:
Prosimy o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdej dorosłej osoby!
Dzieci prosimy wpisywać wyłącznie w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.