SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Kurs Kana Galilejska dla małżeństw Święta Puszcza 31.05-02.06.2019

KANA dla małżeństw – czyli co może nam pomóc?
Kurs skierowany jest do Małżeństw, które chcą odświeżyć swoje relacje i nadać im nowego blasku, a także do tych, którzy swoje relacje małżeńskie potrzebują oczyścić, uzdrowić i zbudować na nowo na zdrowym fundamencie.

Dla kogo:
W pierwszym rzędzie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które brały udział w formacji małżeńskiej prowadzonej w naszej wspólnocie – pierwszeństwo zapisów.

Zaproszenie kierujemy również do małżonków, którzy chcieliby lepszej jakości swego małżeństwa.
W kursie mogą wziąć udział osoby, które nie są we wspólnocie. Warunek – w kursie bierze udział całe małżeństwo – i mąż i żona.

Kurs jest prowadzony metodą wykładowo-warsztatową.

Tematy:
– czy można się kochać jeszcze po wielu latach wspólnego życia?
– mówimy oboje po polsku- więc dlaczego tak trudno nam się porozumieć?
– jak się kłócić by się nie pozabijać?
– dzieci – czyli od seksu po odpowiedzialne rodzicielstwo
– i wiele innych pomocnych treści.

Uwaga: Zapewniamy opiekę dla dzieci. Prosimy je zgłaszać wpisując imiona i wiek dzieci w odpowiedniej rubryce formularza.

Chcesz wiedzieć więcej? Pytania kieruj pod adres: m.nastula.sne(at)gmail.com

Kiedy: 31.05-02.06.2019 r.

Koszt:
osoby dorosłe i dzieci od lat 14 - 180 zł/osoby
dzieci do 3 lat -> 0 zł
dzieci od 4 - 13 lat -> 100 zł

Opłata obejmuje materiały kursowe,
Wyżywienie:
* piątek - kolacja
* sobota - śniadanie, obiad i kolację
* niedziela - śniadanie i obiad
* w przerwach - kawa, herbata i słodki poczęstunek

Miejsce:
ŚWIĘTA PUSZCZA ul. Świętej Puszczy 6 42-256 Olsztyn k. Częstochowy
(jak dojechać)


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zaliczki/opłaty (wartość zaliczki i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zaliczkę należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zaliczkę, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zaliczkę jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja zaliczka nie zostanie zwrócona.

Zapisy na kurs

Nazwisko *

Imię męża *

Imię żony *

Adres zamieszkania *

Adres email *

Tel. kontaktowy męża *

Tel. kontaktowy żony *

Staż małżeński *

Czy małżeństwo jest sakramentalne? (TAK/NIE) *

Wspólnota *

Zgłoszenie dzieci *


* Akceptujemy warunki regulaminu oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach związanych z organizacją kursu przez wspólnotę Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie ? Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.