SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie Kurs CROWN 09.2019 r.

Edukacja finansowa CROWN w przystępny sposób przedstawia to, co Pismo Święte mówi na temat zarządzania finansami i błogosławieństwa Bożego w tej dziedzinie.

Podczas kursu stajemy przed możliwością poznania lub przypomnienia sobie ponadczasowych zasad, które Bóg nam pozostawił w Swoim Słowie dla naszego pożytku i Jego Chwały.

Chcesz uporządkować swoje finanse i nauczyć się oszczędzać? Zmagasz się z długami, które spłacasz już od kilku lat i końca nie widać? Pragniesz nauczyć się planowania wydatków i budżetu? Zapraszamy Cię na KURS FINANSOWY CROWN!

Poprzez studium Pisma Świętego, poznasz metody radzenia sobie z finansami, które stosowane są od lat. Dzięki praktycznym zadaniom z Podręcznika Uczestnika, utrwalisz zdobytą wiedzę i nauczysz się ją stosować w praktyce, a spotkania małej grupy pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości i zadać nurtujące Cię pytania.

Materiały, z których korzystamy podczas kursów to między innymi:
„Twoje pieniądze się liczą”
„Podręcznik Uczestnika kursu CROWN”
„Zeszyt zastosować praktycznych”

Wszystkie te książki posiadają Imprimatur nr 3571/D/2013, udzielone przez Warszawską Kurię Metropolitalną.

Kurs CROWN to cykl 10 spotkań odbywających się raz w tygodniu i trwających ok. 2 godzin. Formacja ta wymaga również poświęcenia czasu w domu (codziennie ok. 20 min).

Planujemy utworzenie 2 grup po 12 osób.
Spotkania będą się odbywać we wtorki i czwartki.
Termin rozpoczęcia kursu: 24.09.2019 r. Początek o godz. 18:30.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: m.comi.sne(at)gmail.com

Kiedy:
Pierwsze spotkanie 24.09.2019 r.

Kurs w trybie dochodzonym

GDZIE:
Dom Centrum Formacyjnego, obok „małego” kościoła p.w. św. Bartłomieja, Gliwice, ul. Toszecka 36A

Sprawdź dojazd: mapa

KOSZT KURSU:
130 zł/osobę.
Cena obejmuje trzy książki: podręcznik uczestnika, zeszyt zastosowań praktycznych oraz "Twoje pieniądze się liczą".
W przypadku małżeństw uczestniczących razem koszt wynosi 180 zł (dodatkowy podręcznik uczestnika).
Opłata zostanie pobrana w dniu rozpoczęcia kursu.

UWAGA:
Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zaliczki/opłaty (wartość zaliczki i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zaliczkę należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zaliczkę, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zaliczkę jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja zaliczka nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Formularz zgłoszeniowy

NAZWISKO *

Imię *

Data urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Wspólnota *

Zaznacz jedną z grup do której chcesz się zapisać *

Grupa wtorkowa


 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI KURSU CROWN

KLIKNIJ TU