SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Kurs Nadziei Tarnowskie Góry 30.04-03.05.2019 r

Dla kogo:
Kurs Nadziei jest skierowany do osób pełnoletnich, które uczestniczyły w kursie Nowe Życie (wymagane) i chcą dalej poznawać Boga żywego poprzez Biblię.

Bóg ma dla ciebie życie w obfitości, co to znaczy? Jaki wymiar ma ta i inne Boże obietnice, które dostrzegamy w Piśmie Świętym? Jak wytrwać i nie zachwiać się pomimo różnych trudności, które nas dotykają? Jeżeli masz wrażenie, że coś umyka Ci przez palce i nie wszystko jest takie jak powinno – zapraszamy Cię na Kurs Nadziei, w trakcie którego chcemy w pełni odkryć znaczenie Bożych Obietnic i żyć pełnią Nowego Życia, które otrzymaliśmy od Boga.

Warunki udziału:
- wcześniejsze przeżycie kursu Nowe Życie;
- przynależność do wspólnoty;
- zgoda na Twoje uczestnictwo w kursie podpisana przez animatora prowadzącego małą grupę (dotyczy SNE Gliwice) lub kapłana odpowiedzialnego za wspólnotę (dla osób spoza naszej wspólnoty).

Informacje:
Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, wygodne miękkie obuwie, lekarstwa na własne dolegliwości.
Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Recepcja rozpocznie pracę 30.04.2019 r. o 17:00 a zakończy o 18:30 Zakończenie kursu 03.05.2019 r. około godziny 16:00.

Kiedy:
30.04-03.05.2019 r.

Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Tarnowskie Góry, ul. Jana Śniadeckiego 1

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
240 zł od osoby dorosłej i dzieci od lat 14-tu.
Dzieci do 4 lat za darmo;
Dzieci powyżej lat 4 - 140 zł;


W cenie kursu zawarte jest zakwaterowanie, pełne wyżywienie uczestników, kawa/herbata podczas przerw pomiędzy tematami oraz materiały kursowe.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: a.sepiolo.sne(at)gmail.com

Odpowiedzialny za kurs: ks Artur Sepioło

Zgoda na kurs - animator Pobierz zgodę
Zgoda na kurs - ksiądz Pobierz zgodę
Powrót do strony KURSY


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zaliczki i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci go jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócony.

Rejestracja na kurs

Nazwisko *

Imię *

Data urodzenia *

Miejscowość *

Email *

Tel. kontaktowy *

Wspólnota *

Animator (SNE) lub ks. opiekun wspólnoty *

Wcześniej przeżyte kursy SNE *

Zgłoszenie dzieci *


* Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie ? Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.