SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Formacja dla małżeństw

Aby zgłosić swoją chęć udziału w Formacji dla Małżeństw Szkoły Nowej Ewangelizacji (02.2018) prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników formacji małżeńskiej) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych do formacji małżeńskiej jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.
Kontakt: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania grup formacji zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
5. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w formacji, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nazwisko *

Imię męża *

Imię żony *

Adres zamieszkania *

Adres email *

Tel. kontaktowy męża *

Tel. kontaktowy żony *

Please leave this field empty.

Staż małżeński *

Czy małżeństwo jest sakramentalne? (TAK/NIE) *

Wspólnota *

Zgłoszenie dzieci *


* Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach związanych z organizacją formacji przez wspólnotę Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.