SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Skauci Króla

dsc_4112Formacja „Skauci Króla” skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, czyli od 7 roku życia. Spotkania mają charakter formacyjno-rekreacyjny i łączą zabawę z nauką (szeroko rozumianą). Dzieci mają możliwość poznania nowych, radosnych form ekspresji w gronie rówieśników, nauczenia się ciekawych piosenek, zdobycia lub wzmocnienia umiejętności manualnych, plastycznych itp.
Zabawy prowadzone są często także na świeżym powietrzu.

Formacja wykorzystuje metody opracowane przez Baden-Powella, a jej celem jest kształtowanie dzieci równolegle i z taką samą pasją wychowawczą w czterech równoważnych aspektach życia: fizycznym, duchowym, intelektualnym i społecznym. Skauting dla nas jest narzędziem służącym ewangelizacji dzieci i ich środowiska, a celem nadrzędnym jest przyprowadzenie dzieci do Jezusa i nauczenie ich trwania w relacji z Jezusem.

Dzieci w czasie spotkań uczestniczą w dynamicznych, interaktywnych i twórczych formach aktywności, które zawierają elementy nauki historii Biblijnych, poznawania i rozważania wybranych cytatów Biblijnych. Pod okiem instruktorów skautingu dzieci zdobywają sprawności skautowe, planowane są też wycieczki, obozy skautowe, półkolonie i kolonie żeglarskie.
Wszystkim aktywnościom towarzyszy modlitwa i elementy wychowania w duchu wartości Kościoła Katolickiego.

Nasza grupa obecnie liczy 22 dzieci i formalnie jest samodzielnym szczepem, będącym członkiem organizacji o charakterze skautowym, pod patronatem dydaktycznym Stowarzyszenia "Skauci Króla".

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na stronie Skauci Króla

Formacja wg metody skautingu została zainicjowana w naszej wspólnocie w grudniu 2015 roku. Pierwszy rok pracy to formacja instruktorów i równocześnie zawiązywanie wspólnoty instruktorów z dziećmi, czyli tzw. "roczna próba drużyny skautów", gdzie wszystkie dzieci bez względu na wiek, bawią się i pracują razem realizując formację wstępną, czyli podstawową. Nasza drużyna wybrała dla siebie kolory chusty, zastanawiała się nad nazwą swojego szczepu i integrowała się. Rozpoczęto kompletowanie elementów umundurowania skautowego.

Na początku roku 2016 odbyło się uroczyste wręczanie chust skautowych, które zostały zaprojektowane w kolorach żółtym i chabrowym. Posiadają one bogatą symbolikę oraz znaki, które z czasem będą pojawiać się także na mundurach skautów.

Planowana formacja jest rozłożona w czasie na kilka etapów dostosowanych do wieku dzieci. Ma ona za zadanie pomóc dzieciom odnaleźć w przyszłości swoje miejsce w kościele, wspólnocie, ojczyźnie i społeczeństwie.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów oraz dowiedzieć się dlaczego nazywamy się Skautami Króla – zapraszamy na nasze zbiórki.

Zbiórki:
Zbiórki Skautów odbywają się na terenie salek parafialnych przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach, w czasie piątkowych spotkań dla dorosłych, czyli w godzinach 19:15 do 21:00.
Zainteresowane dzieci mogą dołączyć do grupy na każdym spotkaniu, po rozmowie z osobą prowadzącą i wypełnieniu przez rodziców zgody na udział dziecka w zajęciach.

Osoby odpowiedzialne:
Koordynatorem diakonii jest druhna Leokadia, która od wielu lat zaangażowana jest w opiekę nad dziećmi, a od roku 2015 intensywnie formuje się na licznych kursach i obozach dla instruktorów.

Kontakt: L.klups.sne(at)gmail.com

Drugą druhną, która stale współpracuje z Leokadią, i także szkoli się na licznych kursach jest Magda. Młoda i energiczna mama dwójki skautów jest pełna pasji dla wychowywania dzieci wg metody skautingu.

Z dwiema instruktorkami współpracują osoby okresowo pomagające w spotkaniach drużyny – czyli przyboczne.

image