SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

KAMCh w Piekarach Sl.

W dniach 16-18.06.2017 r. zapraszamy na kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Piekarach Śląskich (Brzozowicach-Kamieniu).
Kurs odbywać się będzie w trybie dochodzonym, nie zapewniamy noclegów.

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej ma na celu odkrycie, że Bóg jest dostępny dla mnie przez modlitwę, oraz nauczenie się otwierania na prowadzenie Ducha Świętego na modlitwie osobistej i wspólnotowej.

Warunki udziału w kursie:
– obowiązkowe wcześniejsze uczestnictwo w jednym z kursów: Nowe Życie, Filip, Źródła Wiary lub Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym,
– przynależność do wspólnoty,
– pisemna zgoda animatora (we wspólnocie SNE Gliwice) lub lidera innej wspólnoty.

Kurs poprowadzi SNE Gliwice – filia Bytom Rozbark.

Miejsce: Dom parafialny przy kościele p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu.

Stroną organizacyjną zajmuje się Wspólnota Odnowy w Duchu św. „W Drodze”.
Szczegóły i zgłoszenia przez stronę: W Drodze/KAMCh.