SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Indywidualna modlitwa wstawiennicza

Aby zgłosić się na modlitwę wstawienniczą prosimy wypełnić wszystkie pola zamieszczonego obok formularza.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników modlitwy) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej; Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania grup posługi zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
5. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w modlitwie, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenie na Indywidualną modlitwę wstawienniczą

Nazwisko *

Imię *

Rok urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Wspólnota *

Intencja modlitwy *

Czy możesz wskazać na jakieś trudne, bolesne doświadczenia, które silnie na Ciebie wpłynęły?

Czy nosisz w sobie uczucie żalu, nieprzebaczenia, gniewu?

Czy przeżywam jakieś lęki, stany depresyjne, nerwice?

Czy modlono się już nad Tobą wstawienniczo w tej sprawie? TAK/NIE

Czy Twój problem był konsultowany z psychologiem lub terapeutą? TAK/NIE

Czy prowadzisz regularne życie sakramentalne, TAK/NIE

Czy masz stałego spowiednika lub kierownika duchowego? TAK/NIE*

Jak wygląda Twoja modlitwa osobista, czy modlisz się chętnie np. własnymi słowami, czytasz regularnie Słowo Boże? *

Czy należysz do jakiejś wspólnoty formacyjnej lub modlitewnej? *

Czy miałeś(aś) kontakt z okultyzmem, jeśłi tak to w jakiej formie? (wymień) *

Czy przeczytałeś(aś) jedną z polecanych książek - napisz którą *

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników modlitwy) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi modlitwy wstawienniczej zamieszczonymi w zakładce:
Kontakt / Modlitwa wstawiennicza

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące modlitwy (jeśli brakuje informacji na stronie) prosimy kierować na adres: modlitwawstawiennicza.sne(at)gmail.com