SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Podsumowanie 2016

Początek roku jest czasem podsumowań. Chcemy dziękować dobremu Bogu za wszystkie inicjatywy i wydarzenia, które udało nam się zrealizować w ubiegłym roku.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w życie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, które służą nam w diakoniach i poza nimi.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym rok 2016 TUTAJ