SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – rekolekcje z o. Knotzem

Aby zgłosić swoją chęć udziału w Rekolekcjach dla małżeństw z o. Ksawerym Knotzem (15-17.06.2018) prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

Następnie, po otrzymaniu wiadomości email o wpłynięciu zgłoszenia należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice

Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
Tytuł wpłaty: "Rekolekcje dla małżeństw (06.2018)"

Kopię potwierdzenia wpłaty zadatku prosimy przesłać na adres: biuro(at)snegliwice.org

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji warunków zgłoszenia oraz regulaminu.

REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy powyżej oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów - zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie organizatorów. Dzięki temu będą mogły z nich skorzystać inne osoby.
4. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci go jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
5. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócony.

Zapisy zamknięte

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników rekolekcji) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych na rekolekcje jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.
Kontakt: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania rekolekcji zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
5. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.