SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – rekolekcje z o. Knotzem

Aby zgłosić swoją chęć udziału w Rekolekcjach dla małżeństw z o. Ksawerym Knotzem (15-17.06.2018) prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

Następnie, po otrzymaniu wiadomości email o wpłynięciu zgłoszenia należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice

Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
Tytuł wpłaty: "Rekolekcje dla małżeństw (06.2018)"

Kopię potwierdzenia wpłaty zadatku prosimy przesłać na adres: biuro(at)snegliwice.org

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji warunków zgłoszenia oraz regulaminu.

REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy powyżej oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów - zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie organizatorów. Dzięki temu będą mogły z nich skorzystać inne osoby.
4. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci go jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
5. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócony.

Nazwisko *

Imię męża *

Imię żony *

Adres zamieszkania *

Adres email *

Tel. kontaktowy męża *

Tel. kontaktowy żony *

Please leave this field empty.

Staż małżeński *

Czy małżeństwo jest sakramentalne? (TAK/NIE) *

Wspólnota *

Zgłoszenie dzieci *

* Akceptujemy warunki regulaminu oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach związanych z organizacją rekolekcji przez wspólnotę Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników rekolekcji) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych na rekolekcje jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.
Kontakt: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania rekolekcji zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
5. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.