SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Ukryty skarb (05/2019)

Aby zgłosić swój udział w kursie o Eucharystii – Skarb ukryty w roli (17-19.05.2019 r.) prosimy wypełnić i wysłać formularz.

UWAGA: Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

Następnie, po otrzymaniu wiadomości email o wpłynięciu zgłoszenia należy wpłacić opłatę za kurs w wysokości 50 zł/os. na konto:

SNE Gliwice
ul. Okrzei 31
44-100 Gliwice

Numer rachunku: 97 1140 2004 0000 3602 7557 8330
Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe – Ukryty skarb (05/2019)”

Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres: kursy(at)snegliwice.org najpóźniej do dnia zakończenia zapisów.

UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji warunków zgłoszenia oraz regulaminu.

REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu opłaty (dane do wpłaty podajemy powyżej oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – czyli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli dokonałeś wpłaty, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci opłatę jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja wpłata nie zostanie zwrócona.

UWAGA:
Prosimy o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdej dorosłej osoby!
Dzieci prosimy wpisywać w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.

Nazwisko i Imię *

Data urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

Wspólnota *

Wcześniej przeżyte kursy SNE *

Zgłoszenie dzieci *


* Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31.

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.