Ewangelizacja wśród chorych

W sercach jednej z naszych gliwickich grupek zrodziło się pragnienie, by głosić Dobrą Nowinę wśród osób chorych.  Po wstępnych rozeznaniach, często kondycyjnych (długości siedzenia przed monitorem osób, dla których projekt jest przewidziany), myśli skierowały się w stronę cyklu spotkań pt. Źródła Wiary. Przed organizatorami sporo jeszcze pracy i rozmów, by mogła się ta ewangelizacja odbyć, […]

WSPÓLNOTA – Klatka czy wolność?!

Po co jestem we wspólnocie?! Dziś potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to dzięki niej uczę się i rozwijam  –  jest darem Boga dla mnie. Słowo „dziś” bardzo mnie dotyka, gdyż stanowi ono odzwierciedlenie mojego „wczoraj”, perspektywę czasu moich przeżyć. To „wczoraj” nie było takie wyraziste z dzisiejszej perspektywy. Droga, na którą wszedłem nie była […]