Pan Bóg ma litość w sercu

Historia ta dzieje się, kiedy Jonasz po nawróceniu Niniwy wkurza się na Pana Boga za Jego litość: Jon 4, 1-11 „1 Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. 2 Modlił się przeto do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do […]