Przygotowania do ewangelizacji

Dziś do południa odbyło się spotkanie z absolwentami Ewangelizacji Bez Granic z miejscowości Grodno na Białorusi. Osoby te przygotowują się do dużej akcji ewangelizacyjnej rosyjskojęzycznej części świata. Spotkanie podzielone było na dwie części: w pierwszej ks. Artur mówił o współpracy kapłanów ze świeckimi, a w drugiej Łukasz poruszał temat modlitwy wstawienniczej opierając się na swoim […]