Instrumenty muzyczne dla dzieci

Już są! Już dojechały! W nowym roku szkolnym, podczas mszy świętych dla rodzin, dzieci będziemy zachęcać do uwielbiania Pana Boga nie tylko przez śpiew i flagi, ale również grę na instrumentach perkusyjnych (na tzw. przeszkadzajkach). W tym celu zakupiliśmy: marakasy, janczary, kastaniety, trójkąt, tamburyn, tonblok, deszczownica oraz największe odkrycie dla nas: bębenek imitujący dźwięk oceanu. […]