Ciało

W poprzednim wpisie nakreśliłam pokrótce, w jakim celu powstała seria o człowieku. Jeśli go nie czytałeś, odsyłam tutaj. Jeśli jednak wiesz jaka jest moja intencja, zapraszam Cię do poznania pierwszej sfery człowieka jaką jest ciało. Zastanawiałeś sie kiedyś po co Bóg dał nam ciało? Dlaczego nie stworzył nas jako istoty duchowe, tak jak aniołów? Początkowo […]