Zjazd Instruktorów Skautów Króla

W dniach 3-5 marca odbył się Zjazd Instruktorów Skautów Króla w Załęczu Wielkim. Wzięli w nim udział prawie wszyscy instruktorzy SK. Wzięłam też udział i ja. Było to budujące patrzeć, jak na przestrzeni siedmiu czy ośmiu lat grono instruktorów urosło do średniej wielkości auli. Było wśród nas także trzech kapłanów (instruktorzy i opiekunowie wspólnot) oraz […]