O PRZEKONANIACH I NAUKACH, KTÓRYM DALIŚMY SIĘ PONIEŚĆ, CHOĆ NAM NIE SŁUŻĄ

„(…) gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano” (Rz 6,18) Paweł w liście do Rzymian mówi bardzo ciekawą rzecz, że będąc w niewoli grzechu dawaliśmy posłuch nakazom jakiejś nauki. Tej, której nas oddano. Wow! Zgadza się! To bardzo ciekawe stwierdzenie. Prawda jest taka, że każdy z nas, ja […]