O SZTUCE ODPUSZCZANIA, czyli o tym, jak Bóg sam prowadzi nasze bitwy

Kiedy największy w historii Izraela król Dawid uciekał przed swoim oponentem Saulem, miał wiele powodów i dowodów na to, żeby wymierzyć tamtemu sprawiedliwość. Nie dość, że miał namaszczenie na króla, dane [Dawidowi] przez samego Boga, to jeszcze potwierdzone było błogosławieństwem proroka.  Miał za sobą potężne zwycięstwo nad Goliatem i wrogimi wojskami oraz cieszył się przychylnością […]