BYTOM – MIASTO BOGA

Inicjatywa prowadzona jest przez braci i siostry z filii Bytom Rozbark. Spotkania odbywają się raz w miesiącu na ulicach Bytomia w godzinach od 18:00 do 20:00.
Wierzymy, że Bóg poprzez tę inicjatywę chce dokonać przebudzenia w mieście Bytom.
W czasie spotkań głosimy Słowo Boże, uwielbiamy Pana, modlimy się za chorych oraz całe miasto. Wierzymy, że Jezus jest żywy i uzdrawia teraz, tak samo jak 2000 lat temu. Można porozmawiać z nami o Bogu, usłyszeć świadectwa Jego działania i skorzystać ze spowiedzi. Posługujemy także osobom bezdomnym poprzez rozdawanie ciepłych posiłków i napojów oraz odzieży.

A zaczęło się tak:
Jak co roku prosiliśmy Pana, by pokazał nam gdzie chce nas prowadzić w danym roku formacyjnym jako wspólnotę. Po roku, który poświęcony był uzdrowieniu wewnętrznemu, Pan wyraźnie pokazał, że nadszedł czas, by wyjść i ewangelizować. Odpowiadając na to wezwanie, doszliśmy do wniosku, że czas by wyjść na ulicę i głosić Ewangelie wszystkim ludziom. W ten sposób wróciliśmy do inicjatywy Bytom Miasto Boga.

Bytom Miasto Boga to inicjatywa ewangelizacyjna, która ma na celu docierać do ludzi z miłością i Ewangelią tam, gdzie oni są, czyli na ulicy. Inspiracją dla tej misji jest osoba Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem. Chcemy w ten sposób wskazać, że rozwiązaniem ogromu problemów, z którymi boryka się Bytom i jego mieszkańcy, jest Jezus Chrystus.
Naszym pragnieniem jest spotykać się raz w miesiącu w Bytomiu na ul. Dworcowej, aby wspólnie modlić się i uwielbiać Boga wraz z przechodniami, którzy będą mieli okazje dowiedzieć się o tym jak wspaniałego mamy Boga.

Jesteśmy wdzięczni Bogu i dumni, że po kilku miesiącach modlitwy i przygotowań, 25 maja 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie ewangelizacyjne na ulicy Dworcowej. Podczas wspólnej modlitwy i przebywania z mieszkańcami Bytomia zobaczyliśmy jako wspólnota, że Pan słusznie wyprowadził nas na ulicę. Wierzymy, że to dopiero początek.

Na kolejne spotkania zapraszamy wszystkich  mieszkańców Bytomia, a w szczególności ludzi bezdomnych, ubogich oraz wszystkich potrzebujących.