Ćwiczenia Wielkopostne dla dzieci

Na wczorajszej mszy świętej dla rodzin ks. Jarek zaproponował pewne ćwiczenia dla dzieci na najbliższe dwa tygodnie Wielkiego Postu, czyli do następnej naszej wspólnej Eucharystii. Oto one:

  1. W ile dni odmówiłem/łam sobie słodyczy?
  2. W ile dni odmówiłem/łam sobie telewizji lub komputera (bajek, gier)?
  3. Ile dni nie kłóciłem/łam się?
  4. Ile czasu poświęciłem/poświęciłam na czytanie Pisma Świętego?
  5. Co dobrego zrobiłem przez te dni?

Dzieci proszone są, by odpowiedzi na powyższe pytania przyniosły na kolejną mszę świętą, tj. 27.03.2022r. i złożyły w koszuczku, który będzie zaniesiony w darach. Prosimy o niepodpisywanie kartek (ewentualnie wiek dziecka). Jak ks. Jarek tłumaczył – nie chodzi o to, by dzieci się przechwalały i pokazywały swe „wyniki”, lecz by ofiarowały swoje wyrzeczenia oraz dążenie do rozwoju duchowego Panu Jezusowi.

Dodatkowo dostaliśmy propozycję, by całymi rodzinami pomodlić się drogą krzyżową. Nie koniecznie całą, może być tylko kilka stacji z tej drogi, ale by zatrzymać się nad nimi i rozważać razem z dziećmi tę mękę prowadzącą do zwycięstwa.