SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Czas uczniostwa – 08 kwietnia

Zapraszamy członków wspólnoty SNE Gliwice w sobotę 08.04.2017 r. na spotkanie formacyjne z cyklu “Czas uczniostwa”.
Razem z Michałem Świderskim będziemy zadawać pytania i szukać odpowiedzi w Słowie Bożym i Magisterium Kościoła. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi (Mdr 1,6), a kto pyta, nie błądzi.

“Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże.” (J 9, 1b-3)

“Czas uczniostwa” to czas zadawania pytań. Jako uczniowie Jezusa zdajemy pytania, a nasz Zbawiciel poprzez swoje Słowo udziela nam odpowiedzi.

Temat pierwszy: Jak rozumieć Kościół dzisiaj w kontekście Kościoła pierwotnego?

Miejsce spotkania: Gliwice, ul. Toszecka 36A, Centrum Formacyjne, obok “małego” kościoła św. Bartłomieja.

Termin: 08.04.2017 (sobota) od godz. 10:00 do 14:00

Spotkanie ma charakter formacyjny i jest zorganizowane tylko dla członków wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego diecezji gliwickiej.

UWAGA: zapisy zamknięte.