SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Szkoła Animatora Cz. III – 09.11.2019

Dla kogo:
Na spotkania Szkoły Animatora zapraszamy księży i świeckich (animatorów i kandydatów na animatorów) z SNE Gliwice.
Celem szkoły jest kształtowanie umiejętności potrzebnych w prowadzeniu małej grupy i wspólnoty oraz rozwój filii SNE.

Cel:
Pierwszy i drugi rok podzielone są na trzy bloki tematyczne, przy czym na pierwszym treści przekazywane są w podstawowym zakresie, a na drugim tematy są rozwijane. Spotkania poświęcone są towarzyszeniu i modlitwie wstawienniczej, formowaniu uczniów, przygotowaniu nauczań oraz prowadzeniu spotkań.Rok trzeci porusza tematy wizji i zasad formowania zastępców. Mieści w sobie zagadnienia zarządzania czasem, odpowiedzialności, radzenia sobie ze stresem, zapału i wzrostu, a także uwalniania ludzi do służby, delegowania zadań oraz posługi w mocy.

Plan dnia 09.11.2019:
09.00 -10.00 - msza św. - w kościele Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu.
10.05 -10.35 - kawa
10.35 -13.00 - nauczania na poziomach
13.00 -13.45 - obiad
13.50 -15.45 - nauczania
15.45 -16.00 - kawa
16.00 - Uwielbienie
ok.17.00 - zakończenie

Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.
Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kursy(at)snegliwice.org
Odpowiedzialny za kurs: Małgorzata Królicka

Kiedy:
09.11.2019 (sobota) salki przy parafii

Kurs w trybie dochodzonym

Gdzie:
Salki parafialne Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4, 41-902 Bytom

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
* z obiadem - 30zł (w tym obiad 14zł, opłacenie salek, materialny szkoleniowe, koszt kawiarenki i koszty pozostałe - 16zł)
* bez obiadu - 16 zł (w tym opłacenie salek, materialny szkoleniowe, koszt kawiarenki i koszty pozostałe - 16zł)
* obiady dla dzieci - 10 zł.

Uwagi:
1. Zapewniamy opiekę dla dzieci. Prosimy je zgłaszać wpisując imiona i wiek dzieci w odpowiedniej rubryce formularza.
2. Prosimy, aby uczestnicy, jeśli mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi, zrobili to przed kursem. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w trakcie kursu, ale czasu będzie niewiele.

UWAGA:
Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!
Dzieci prosimy wpisywać przez jednego z rodziców wyłącznie w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zaliczki/opłaty (wartość zaliczki i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zaliczkę należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zaliczkę, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zaliczkę jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twoja zaliczka nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zgłoszenie na kurs

Nazwisko*

Imię *

Rok urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

[honeypot honeypot-345]

Filia wspólnoty *

Animator *

Poziom - na który rok Szkoły Animatora chcesz się TERAZ zapisać *

Czy będą z Tobą dzieci - jeśli tak to ile ? (jeśli nie wpisz cyfrę zero) *

Czy będziesz korzystać z obiadów - ile porcji (jeśli nie wpisz cyfrę zero) *

Czy wymagasz specjalnej diety (jeśli tak opisz jakiej i napisz dla ilu osób) *

Uwagi

* Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach (tworzenie list uczestników formacji) zgodnie z informacjami podanymi na stronie.