SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Animatorzy (15.06.2019) formularz

Aby zgłosić swój udział w Szkole Animatorów prosimy wypełnić i wysłać formularz.

Spotkanie odbędzie się: 15.06.2019 r. (sobota) salki przy parafii
Rozpoczynamy o godz. 9:00 Mszą świętą w kościele Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu ul.Księdza Jerzego Popiełuszki 4, 41-902 Bytom
Planowane zakończenie ok. 17:00.

Koszt:
* z obiadem – 30zł (w tym obiad 14zł, opłacenie salek, materialny szkoleniowe, koszt kawiarenki i koszty pozostałe – 16zł)
* bez obiadu – 16 zł (w tym opłacenie salek, materialny szkoleniowe, koszt kawiarenki i koszty pozostałe – 16zł)
* obiady dla dzieci – 10 zł. 

Plan dnia 15.06.2019:
09.00 -10.00 – msza św. – parafia Bytom Karb.
10.05 -10.35 – kawa
10.35 -13.00 – nauczania na poziomach
13.00 -13.45 – obiad
13.50 -15.45 – nauczania
15.45 -16.00 – kawa
16.00 – Uwielbienie
ok.17.00 – zakończenie

UWAGA: Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz akceptacji poniższego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie ? Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z ich przeprowadzeniem.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu inicjatywy, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją inicjatywy.

Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!

ZAPISY

Nazwisko*

Imię *

Rok urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

[honeypot honeypot-345]

Filia wspólnoty *

Animator *

Poziom - na który rok Szkoły Animatora chcesz się TERAZ zapisać *

Czy będą z Tobą dzieci - jeśli tak to ile ? (jeśli nie wpisz cyfrę zero) *

Czy będziesz korzystać z obiadów - ile porcji (jeśli nie wpisz cyfrę zero) *

Czy wymagasz specjalnej diety (jeśli tak opisz jakiej i napisz dla ilu osób) *

Uwagi

* Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach (tworzenie list uczestników formacji) zgodnie z informacjami podanymi na stronie.