SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Kursy SNE

I etap formacji - Fundamenty życia chrześcijańskiego


image
NOWE ŻYCIE

KURS NOWE ŻYCIE - podstawowa ewangelizacja
Jest to czas spotkania z Jezusem, który chce dać Tobie Nowe Życie, chce dać Ci doświadczenie swojej miłości, doświadczenie życia w poczuciu bycia Dzieckiem Bożym. Jeżeli chcesz nawiązać wyjątkową więź z Jezusem, doświadczyć mocy Ducha Świętego to ten kurs jest dla Ciebie!

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły


image
EMAUS

KURS EMAUS - spotkanie ze Słowem Bożym
Jest to czas spotkania z Jezusem, który przyłączył się do swoich uczniów w drodze do Emaus. Jeżeli czytasz Biblię, ale jej nie rozumiesz, jeżeli chcesz w Niej odkryć Boga żywego, rozkochać się w Słowie Bożym, to ten kurs jest dla Ciebie, pozwól aby Jezus tłumaczył Ci Pisma.

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
JAN

KURS JAN - formacja uczniów
Co to znaczy być umiłowanym uczniem Jezusa, wsłuchiwać się w bicie serca swojego Mistrza? Jezus chce Twojego rozwoju, dlatego wymaga konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji. Jeśli chcesz być jak Mistrz, poznać Jego cechy i mentalność, to ten kurs jest dla Ciebie!

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
JEZUS W 4 EWANGELIACH

KURS JEZUS W 4 EWANGELIACH
Jeżeli chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji. Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkryjesz głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą Cię do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim.

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
HISTORIA ZBAWIENIA

KURS HISTORIA ZBAWIENIA - nasza własna historia
Kurs uczy jak rozumieć historię własnego życia i oceniać sprawy, które się w nim dzieją, w świetle Bożego Słowa. Pozwala zobaczyć swoje życie przez pryzmat historii zbawienia. Odkrywa stałe działanie Boga, aby każdy mógł zdać sobie sprawę z tego, że historia zbawienia jest jego własną historią.

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
MOJŻESZ

KURS MOJŻESZ - formacja uwalniających
Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej.

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
BŁOGOSŁAWIENI

KURS BŁOGOSŁAWIENI - droga szczęścia
Ten kurs skierowany jest do osób pragnących żyć na co dzień błogosławieństwami oraz chcących stać się błogosławieństwem dla innych. Jeśli chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs ten jest dla ciebie.


I etap formacji - Kursy uzupełniające

image
KAMCh

KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ
Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Celem tego kursu jest to, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy również modlitwy osobistej. Daje wskazówki, jak być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
NADZIEJA

KURS NADZIEI
Kurs uczy jak czerpać nadzieję z Bożych obietnic i oglądać ich wypełnienie w swoim życiu.
*) kurs autorski SNE Gliwice

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

II etap formacji - Jak ewangelizować


image
PAWEŁ

KURS PAWEŁ - formacja ewangelizatorów
Chcesz głosić Jezusa, ale brakuje Ci mocnego kręgosłupa, wiedzy lub po prostu odwagi? Chcesz to czynić skutecznie w różnych życiowych sytuacjach? Jeśli tak, to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Jest to najważniejszy kurs w formacji Szkół Nowej Ewangelizacji. Jego celem jest uformowanie ewangelizatora dla nowej ewangelizacji, tak aby to dzieło rozwijało się w sposób twórczy i kerygmatyczny.

Wyślij zgłoszenie

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
DYNAMIS

KURS DYNAMIS - ewangelizować z wielką mocą
Jak głosić Dobra Nowinę o Jezusie z wielką mocą? Najpierw samemu trzeba doświadczyć Zesłania Ducha Świętego, tak aby otrzymać dary i charyzmaty niezbędne w ewangelizacji z wielką mocą. Jeśli chcesz aby twoja ewangelizacja była potwierdzona znakami, to ten kurs jest dla Ciebie!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Najbliższy termin:
brak

SZCZEGÓŁY

image
TYMOTEUSZ

KURS TYMOTEUSZ - jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię
To kurs dla tych, którzy chcą rozwijać się w dziele ewangelizacji. Jak ewangelizować szybko i jak sprawnie poruszać się po skarbach Biblii? Na tym kursie otrzymasz wiele cennych wskazówek jak wykorzystywać Biblię w ewangelizacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
SEKRET PAWŁA

SEKRET PAWŁA - wizja duszpasterska
Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski? Jeśli chcesz posługiwać w Kościele (jako świecki, ksiądz, osoba konsekrowana) mając konkretną wizję działania, ten kurs skierowany jest specjalnie do Ciebie. Św. Paweł pragnie również z Tobą podzielić się swoim sekretem skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej, dzięki czemu będziesz mógł zrewidować swoją dotychczasową posługę. Wskazane jest wcześniejsze przeżycie kursu „Paweł”.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
APOLLOS

KURS APOLLOS - formacja głoszących
Jak i dlaczego głosić? Jak skutecznie przekazywać Dobrą Nowinę dzisiaj? Jeżeli zadajesz sobie takie pytania to ten kurs jest dla Ciebie. Uczestnicząc w tym kursie, znajdziesz odpowiedzi na pytania: Kim jest głoszący? Co głosić? Gdzie szukać przesłania? Jak je przygotować, pogłębić, usystematyzować, tak by było zrozumiałe i odtwarzalne?

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Najbliższy termin:
brak

Szczegóły

image
DAMASZEK

KURS DAMASZEK - Ewangelia łaski - za darmo!
Moje życie to Chrystus


image
MARYJA

KURS MARYJA
List Chrystusa


III etap formacji - Jak formować ewangelizatorów

image

- Maranatha - świadkowie nadziei,
- Piotr - nauka o Kościele,
- Wstęp do Biblii,
- Łukasz - apologetyka,
- Teologia biblijna - 7 kluczowych tematów ST i NT,
- Melchizedek - liturgia,
- Jetro – ekumenizm.

Uwaga:
SNE Gliwice obecnie nie organizuje kursów III etapu formacji. Korzystamy z kursów zewnętrznych.


Kursy opcjonalne SESA

- Siedmioro Młodych z Ewangelii,
- Panowanie Jezusa: dziesięcina ewangeliczna,
- Tetelestai: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa,
- Józef Śniący: uzdrowienie wewnętrzne.

Kursy formujące ekipy

- Andrzej: wizja i metodologia,
- Józef Barnaba: formacja i uzdalnianie.