SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie Kana Galilejska dla Małżeństw Święta Puszcza 12-14.06.2020

KANA dla małżeństw – czyli co może nam pomóc?
Kurs skierowany jest do Małżeństw, które chcą odświeżyć swoje relacje i nadać im nowego blasku, a także do tych, którzy swoje relacje małżeńskie potrzebują oczyścić, uzdrowić i zbudować na nowo na zdrowym fundamencie.

Dla kogo:
W pierwszym rzędzie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które brały udział w formacji małżeńskiej prowadzonej w naszej wspólnocie – pierwszeństwo zapisów.
Zapraszamy małżonków, którzy chcieliby lepszej jakości swego małżeństwa
W kursie mogą wziąć udział osoby, które nie są we wspólnocie. Warunek – w kursie bierze udział całe małżeństwo – i mąż i żona.
Kurs jest prowadzony metodą wykładowo-warsztatową.
Tematy:
– czy można się kochać jeszcze po wielu latach wspólnego życia?
– mówimy oboje po polsku- więc dlaczego tak trudno nam się porozumieć?
– jak się kłócić by się nie pozabijać?
– dzieci – czyli od seksu po odpowiedzialne rodzicielstwo
– i wiele innych pomocnych treści.

Recepcja piątek 12.06.2020 r. od 16:00 do 18:00
Planowane zakończenie kursu w niedzielę 14.06.2020 r. ok godz. 17:00.

Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kursy@snegliwice.org
Odpowiedzialny za kurs: M. Nastula

Kiedy:
12-14.06.2020 r.

Kurs w trybie stacjonarnym

Gdzie:
Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej
Święta Puszcza
ul. Świętej Puszczy 6
42-256 Olsztyn k. Częstochowy

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
200 zł od osoby dorosłej,
dzieci od 0 do ukończenia 3 roku życia – 0 zł
(z wyjątkiem dzieci korzystających z opiekunek w czasie kursu *);
dzieci powyżej 3 roku do ukończenia 13 lat 120 zł;
dzieci powyżej 13 lat 130 zł
*koszt opiekunki: 30 zł dodatkowo za każde dziecko

Uwagi:
1. Zapewniamy opiekę dla dzieci. W formularzu zgłoszeniowym proszę podać imię/imiona oraz wiek dzieci.
2. Prosimy, aby uczestnicy, jeśli mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi, zrobili to przed kursem. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w trakcie kursu, ale czasu będzie niewiele.

Informacje:
Wyjazdowa forma kursu pozwala oderwać się od życia codziennego, przeżyć ten czas ze sobą z dala od domu, pracy i tego wszystkiego, co rozprasza. Dlatego też poza uzasadnionymi wyjątkami nie przewidujemy możliwości dojeżdżania. Uczestnicy kursu nocują w ośrodku w pokojach niekoedukacyjnych.
Na kurs należy zabrać: otwarte serce, Pismo Święte, obuwie domowe, zażywane leki oraz dobry humor. Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Kurs odwołany

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz

 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH KURSÓW SNE

KLIKNIJ TU