SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie Kana Galilejska dla narzeczonych Repty 13-15.03.2020

Kurs przedmałżeński Kana Galilejska
Kurs skierowany jest do narzeczonych chcących świadomie zawrzeć związek małżeński w Kościele Katolickim.
Jest to kurs także dla osób, dla których Pan Bóg jest kimś odległym i zapomnianym.

Cel:
Celem kursu jest przygotowanie pary do nowej roli jaką przyjdzie im pełnić, poprzez zaproszenie Jezusa na wesele i do swojego małżeństwa. Daje on możliwość lepszego poznania się i stawia przed decyzjami, które mogą zaważyć na szczęściu i trwałości małżeństwa.
Kurs Kana Galilejska prowadzony jest w formie wykładów, a także warsztatów, w które angażują się narzeczeni. Prowadzącymi są małżeństwa z różnym stażem, które dzielą się swoim doświadczeniem życia razem ze sobą i z Bogiem. Małżeństwom na kursie towarzyszy również kapłan.

Tematy:
- miłość, miłość, miłość (a jakże by inaczej),
- jak różnice seksualne (i nie tylko) między kobietą, a mężczyzną mogą wpłynąć na związek,
- dlaczego warto walczyć o własną autonomię,
- jak sobie radzić z problemami w małżeństwie,
- na czym polega wierność,
- jak najlepiej inwestować w dzieci,
- czym jest ekologia współżycia małżeńskiego,
i w końcu: dlaczego warto zaprosić na wesele… Jezusa.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: i.trzcinska.sne(at)gmail.com
Odpowiedzialny za kurs: Irena Lasończyk - Trzcińska

Recepcja piątek 13.03.2020 r. od 16:00 do 17:00
Planowane zakończenie kursu w niedzielę 15.03.2020 r. ok godz. 17:00.

Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!

Kiedy:
13-15.03.2020 r.

Kurs w trybie stacjonarnym

Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Tarnowskie Góry, ul. Jana Śniadeckiego 1

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
190 zł od osoby dorosłej, 380 zł Para

Uwagi:
1. Prosimy, aby uczestnicy, jeśli mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi, zrobili to przed kursem. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w trakcie kursu, ale czasu będzie niewiele.

Informacje:
Wyjazdowa forma kursu pozwala oderwać się od życia codziennego, przeżyć ten czas ze sobą z dala od domu, pracy i tego wszystkiego, co rozprasza. Dlatego też poza uzasadnionymi wyjątkami nie przewidujemy możliwości dojeżdżania. Uczestnicy kursu nocują w ośrodku w pokojach niekoedukacyjnych.
Na kurs należy zabrać: otwarte serce, Pismo Święte, obuwie domowe, zażywane leki oraz dobry humor. Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim; zaświadczenie jest bezterminowe i ważne w całej Polsce.

Oprócz tego narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej - są to dwie niezależne rzeczy. Warunkiem koniecznym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność na całym kursie.


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs ZAKOŃCZONE

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz

 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH KURSÓW SNE

KLIKNIJ TU