SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie Pieśń nad Pieśniami – rekolekcje dla małżeństw – Repty 11-13.09.2020

Prowadzący - ojciec Ksawery Knotz

Pieśń nad Pieśniami
Pieśń nad Pieśniami jest zbiorem poezji miłosnej, który stał się tekstem natchnionym Pisma Świętego. Jej liryczne wyznania odsłaniają prawdę o miłości małżeńskiej objawioną przez Boga. Opiewa ona różne aspekty tej miłości. Subtelnie wyraża uczucie tęsknoty zakochanych w sobie serc, gloryfikuje wierność, wyłączność, wzajemność, nie zapomina także o przyjemności seksualnej, o której kilkakrotnie wspomina.
W czasie weekendu będziemy odkrywać mądrość tej Księgi Pisma Świętego a wraz z nią bardzo ważne Słowa skierowane przez Boga do małżonków chrześcijańskich.

Dla kogo:
W szczególności zaproszenie skierowane jest do tych wszystkich par małżeńskich, które uczestniczyły w rocznej formacji małżeńskiej. Rekolekcje poprowadzi ojciec Ksawery Knotz, znany rekolekcjonista i autor wielu książek o tematyce seksualnej i małżeńskiej. Jest to czas szczególny dla małżeństwa dlatego proponujemy spędzić go bez dzieci. Również ze względu na reżim sanitarny nie zapewniamy opieki dla dzieci.

Recepcja piątek 11.09.2020 r. od 17:00 do 18:00
Planowane zakończenie kursu w niedzielę 13.09.2020 r. ok godz. 17:00.

Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas - zapraszamy!

OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY
musisz posiadać maseczki ochronne

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kursy@snegliwice.org
Odpowiedzialny za kurs: M. Nastula

Kiedy:
11-13.09.2020 r.

Kurs w trybie stacjonarnym

Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Tarnowskie Góry, ul. Jana Śniadeckiego 1

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
210 zł od osoby / 420 zł od pary.

Uwagi:
1. Z uwagi na reżim sanitarny, nie zapewniamy opieki dla dzieci.
2. Prosimy, aby uczestnicy, jeśli mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi, zrobili to przed kursem. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w trakcie kursu, ale czasu będzie niewiele.


REGULAMIN:
1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31

1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs ZAKOŃCZONE

Nie wybrano formularza, proszę wybrać formularz

 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH KURSÓW SNE

KLIKNIJ TU