Zapisy – Kana Galilejska – dla małżeństw

KANA dla małżeństw – czyli co może nam pomóc?
Kurs skierowany jest do Małżeństw, które chcą odświeżyć swoje relacje i nadać im nowego blasku, a także do tych, którzy swoje relacje małżeńskie potrzebują oczyścić, uzdrowić i zbudować na nowo na zdrowym fundamencie.

Dla kogo:
W pierwszym rzędzie zapraszamy wszystkie małżeństwa, które brały udział w formacji małżeńskiej prowadzonej w naszej wspólnocie – pierwszeństwo zapisów.
Zapraszamy małżonków, którzy chcieliby lepszej jakości swego małżeństwa
W kursie mogą wziąć udział osoby, które nie są we wspólnocie. Warunek – w kursie bierze udział całe małżeństwo – i mąż i żona.
Kurs jest prowadzony metodą wykładowo-warsztatową.

Tematy:
– czy można się kochać jeszcze po wielu latach wspólnego życia?
– mówimy oboje po polsku- więc dlaczego tak trudno nam się porozumieć?
– jak się kłócić by się nie pozabijać?
– dzieci – czyli od seksu po odpowiedzialne rodzicielstwo
– i wiele innych pomocnych treści.

Informacje:
Kurs odbędzie się w trybie online na platformie Zoom.
Poniżej zamieszczamy ramowy czas trwania sesji w poszczególne dni:

28.05.2021 – Piątek 18:00– 21:00
29.05.2021 – Sobota 09:00 – 16:00
30.05.2021 – Niedziela 15:30 – 19:00

Należy przygotować Biblię i notatnik, poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas – zapraszamy!

Zapisując się na ten kurs jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, iż powyższe terminy spotkań online oraz ich godziny są dla Ciebie odpowiednie i zobowiązujesz się do pełnego uczestnictwa w kursie.

Kiedy:
28-30.05.2021 r.

Gdzie:
Platforma ZOOM OnLine

Koszt:
50 zł od osoby

UWAGA – ze względu na specyfikę zajęć kursowych przy jednym komputerze może przebywać jedna para.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy(at)snegliwice.org

Odpowiedzialny za kurs:
M. Nastula

Abyś mógł w pełni uczestniczyć w kursie zalecamy wykorzystanie komputera (laptopa). Upewnij się zawczasu, że masz sprawną kamerę i mikrofon i głośniki. Włączenie kamery w czasie kursu jest obowiązkowe. Zalecamy także korzystanie (jeśli jest to tylko możliwe) ze stałego łącza internetowego.
Jeśli używasz Internetu na kartę pamiętaj, że jedna godzina połączenia pochłonie od 810MB do 2,4GB danych z twojego transferu.

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs

  Nazwisko Męża*

  Imię Męża *

  Data urodzenia Męża *

  Nazwisko Żony*

  Imię Żony*

  Data urodzenia Żony *

  Miejscowość *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Wspólnota *

  Animator (SNE) lub ks. opiekun wspólnoty Mąż*

  Udział w kursach SNE Mąż*

  Animator (SNE) lub ks. opiekun wspólnoty Żona*

  Udział w kursach SNE Żona*


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  ks. Jarek

  Covidowe zamyślenia

  Właśnie wychodzę z izolacji związanej z covidem. Pan zgodnie z obietnicą przeprowadził przez ciemną dolinę, która nie była aż tak ciemna w moim przypadku i

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Mariola Nastula

  Sara

  Zatrzymała mnie Saraj i jej historia. Znasz ją? Na pewno, bo to głośna sprawa. Choć wydarzyła się przed tysiącami lat, wciąż o niej głośno. Często

  Czytaj całość »