Kurs Mojżesz w ramach zjazdu EBG

Kurs Mojżesz

Dla kogo:

Kurs Mojżesz jest skierowany do osób, które uczestniczyły wcześniej w kursie Nowe Życie, Emaus i Jan (wymagane), formują się we wspólnocie (prosimy o potwierdzenie przez animatora w przypadku SNE Jezusa Zmartwychwstałego lub księdza odpowiedzialnego za wspólnotę w przypadku innych wspólnot/ruchów) i pragną doświadczyć co to znaczy być liderem wg Bożego zamysłu.

Cel:

Przedstawić drogę wspólnoty chrześcijańskiej, która prowadzi do Ziemi Obiecanej; szczególnie zaś drogę pasterską lidera i uwalniającego.

Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej.

Informacje:

Recepcja rozpocznie się w sobotę 13.07.2024r. o 16:30 i potrwa do 18:00.
Planowane zakończenie kursu 17.07.2024r. ok. godz. 15:00.
Prosimy zabrać ze sobą Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

DRUKI DO POBRANIA:

Weź podpisaną zgodę do okazania przy rejestracji w recepcji.
Zgoda na kurs – animator (dotyczy członków SNE Jezusa Zmartwychwstałego)
Zgoda na kurs – ksiądz (dotyczy innych wspólnot)

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas – zapraszamy!

Uwagi:
1. Zapewniamy opiekę dla dzieci. W formularzu zgłoszeniowym proszę podać imię/imiona oraz wiek dzieci.
2. Prosimy, aby uczestnicy, jeśli mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi, zrobili to przed kursem. Będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w trakcie kursu, ale czasu będzie niewiele.

UWAGA:
Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z dorosłych członków rodziny!
Dzieci prosimy wpisywać przez jednego z rodziców wyłącznie w odpowiednim polu formularza zgodnie z wyświetlającą się podpowiedzią.

Kiedy:
13-17 lipiec 2024

Gdzie:
Dom Pielgrzyma Góra św. Anny
al. Jana Pawła II 7

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
Kwota będzie zależna od pokoju, a będzie on przydzielany po zamknięciu zapisów.

pok.1-os.
726zł./os za 4 doby (zjazd EBG od 13.07)
581 zł./ os za 3 doby
 
pok.2-os.
630zł/os za 4 doby (zjazd EBG od 13.07)
510zł/os za 3 doby (kurs Mojżesz od rana 14.07)
 
pok. 3,4,5os.
570zł/os (zjazd EBG od 13.07)
460zł/os (kurs Mojżesz od rana 14.07)
 
Dzieci:
2022, 2023, 2024 brak opłat
2015-2021
320zł w pokoju 2-os. (zjazd EBG od 13.07)
290zł (kurs Mojżesz od rana 14.07)
 
250zł w pokoju 3,4,5os. (zjazd EBG od 13.07)
230zł w pokoju 3,4,5os. (kurs Mojżesz od rana 14.07)
 
2014 i starsze:

w pokoju 2-os.

540zł (zjazd EBG od 13.07)
w pokoju 2-os. 420zł (kurs Mojżesz od rana 14.07)
w pokoju 3,4,5-os. 480zł (zjazd EBG od 13.07)
w pokoju 3,4,5-os. 370zł (kurs Mojżesz od rana 14.07)

W cenie:

 • jedna sala adekwatna do wielkości grupy
 • trzy posiłki dziennie
 • kawiarenka

Wyżywienie:

 • śniadanie szwedzki stół
 • obiad w bufecie
 • kolacja szwedzki stół


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

kursy(at)snegliwice.org

Odpowiedzialny za kurs:
Anna Gabrysiak

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs Mojżesz

zostały zamknięte