SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Nauczanie 53 – Rola wspólnoty w Kościele pierwotnym