SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Modlitwa wstawiennicza

Informujemy, że od dnia 05.12.2018 r. zapisy na indywidualną modlitwę wstawienniczą zostały wstrzymane aż do odwołania.
W styczniu 2018 roku wprowadziliśmy w naszej wspólnocie zmiany dotyczące posługi modlitwą wstawienniczą. Została ona rozszerzona o możliwość indywidualnej modlitwy w wyznaczonym terminie, poza Wieczorami Uzdrowienia i Mocy.
Bardzo duże zainteresowanie tą formą modlitwy i względy organizacyjne sprawiły, że jesteśmy zmuszeni wstrzymać zapisy aż do odwołania.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.