SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zgłoszenie – Indywidualna modlitwa wstawiennicza

Aby zgłosić się na modlitwę wstawienniczą prosimy wypełnić wszystkie pola zamieszczonego obok formularza.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników modlitwy) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej; Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: biuro(at)snegliwice.org

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania grup posługi zgodnie z celami Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
5. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w modlitwie, po poinformowaniu o tym fakcie osoby odpowiedzialnej i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenie na Indywidualną modlitwę wstawienniczą

Nazwisko *

Imię *

Rok urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Email *

Tel. kontaktowy *

[honeypot honeypot-345]

Wspólnota *

Intencja modlitwy *

Czy możesz wskazać na jakieś trudne, bolesne doświadczenia, które silnie na Ciebie wpłynęły?
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy nosisz w sobie uczucie żalu, nieprzebaczenia, gniewu?
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy przeżywam jakieś lęki, stany depresyjne, nerwice?
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy modlono się już nad Tobą wstawienniczo w tej sprawie?
Wpisz TAK lub NIE

Czy Twój problem był konsultowany z psychologiem lub terapeutą?
Wpisz TAK lub NIE

Czy prowadzisz regularne życie sakramentalne,
Wpisz TAK lub NIE

Czy masz stałego spowiednika lub kierownika duchowego?
Wpisz TAK lub NIE

Jak wygląda Twoja modlitwa osobista, czy modlisz się chętnie
np. własnymi słowami, czytasz regularnie Słowo Boże? *
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy należysz do jakiejś wspólnoty formacyjnej lub modlitewnej? *
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy miałeś(aś) kontakt z okultyzmem, jeśłi tak to w jakiej formie? (wymień) *
Musisz napisać minimum 10 znaków.

Czy przeczytałeś(aś) jedną z polecanych książek - napisz którą *
Musisz napisać minimum TAK lub NIE.

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list uczestników modlitwy) wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi modlitwy wstawienniczej zamieszczonymi w zakładce:
Kontakt / Modlitwa wstawiennicza

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące modlitwy (jeśli brakuje informacji na stronie) prosimy kierować na adres: modlitwawstawiennicza.sne(at)gmail.com