SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Formacja w małych grupach

Małe grupy, inaczej grupy dzielenia, jako podstawowe komórki wspólnoty są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji.
Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE.

W ramach grupek uczymy się także otwierać się na ewangelizację oraz brać za nią odpowiedzialność.
Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają ok. 1.5-3 h, organizowane są w terminach dogodnych dla wszystkich członków grupki (na ile to możliwe).
Tworząc grupki staramy się je optymalizować biorąc pod uwagę poziom rozwoju duchowego, miejsce zamieszkania, wiek, możliwości czasowe związane ze stanem i wykonywaną pracą (jedno, lub wielozmianowa, itp.), dlatego bardzo ważne jest, aby w formularzu zgłoszeniowym podawać jak najwięcej informacji.

W przypadku konieczności zmiany grupy, w której jesteś prosimy skonsultować decyzję z animatorem, a następnie skorzystać z formularza kontaktowego TUTAJ

ŚWIADECTWA ANIMATORÓW I UCZESTNIKÓW MAŁYCH GRUP

Ze względu na planowane zmiany we wspólnocie, zapisy do małych grup zostały wstrzymane. Bliższe informacje będą dostępne na stronie od września.

.

UWAGA: Proces przydziału do odpowiedniej grupki (lub utworzenia nowej) wymaga czasu, dlatego po wysłaniu zgłoszenia prosimy, aby oczekiwać na kontakt z naszej strony. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, napisz do nas: biuro(at)snegliwice.org