SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Zmiana małej grupy SNE

Aby zgłosić potrzebę zmiany małej grupy dzielenia we wspólnocie SNE Gliwice prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza. Przypominamy, aby tę decyzję skonsultować uprzednio ze swoim animatorem.

UWAGA: Wysłanie formularza z danymi wymaga akceptacji następujących warunków:

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych (tworzenie list członków małych grup dzielenia) wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach zgodnie z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych na stronie www.snegliwice.org w formularzach zgłoszeniowych do małych grup dzielenia jest wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej. Kontakt biuro(at)snegliwice.org.

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z działalnością katolickiej wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.
2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania małych grup dzielenia zgodnie z celami formacyjnymi Wspólnoty.
3. Zgromadzone dane są zabezpieczone w systemie informatycznym; dostęp do nich posiada Administrator Danych Osobowych.
4. Administrator Danych Osobowych przekazuje animatorom grupek dzielenia następujące dane pozyskane poprzez formularz zgłoszeniowy:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres email,
c) Numer telefonu.
5. Pozostałe dane uzyskane za pomocą formularza zgłoszeniowego nie są przetwarzane ani przekazywane poprzez systemy informatyczne, drukowane czy publikowane w sposób tradycyjny i posiadają klauzule poufności.
6. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
7. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w małej grupie dzielenia, po poinformowaniu o tym fakcie animatora i Administratora Danych Osobowych, wszystkie dane pozyskane za pomocą formularza są usuwane na stałe z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i pozwala w sposób odpowiedni wybrać grupkę formacyjną dla każdej z osób, która jest członkiem Wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.

  Imię i Nazwisko *

  Rok urodzenia *

  Tel. kontaktowy *

  Email *

  Miejsce zamieszkania *

  [honeypot antyspam]

  Kilka słów o sobie *

  Powód zmiany grupy *

  Zakończony rok formacji *


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach (tworzenie list członków małych grup dzielenia) zgodnie z informacjami podanymi na stronie.

  Pola oznaczone (*) sa wymagane.
  Prosimy rodziny / małżeństwa o wysyłanie osobnych zgłoszeń dla każdego z członków rodziny!