O tym, że nie szata zdobi człowieka, chyba, że na uczcie niebiańskiej… wtedy szata znaczy wszystko

Kto z nas był kiedykolwiek na jakimś weselu, ten wie, że obowiązuje tam pewien specyficzny ‘dress code’, czyli pewien przyjęty kanon wobec stroju jaki wtedy obowiązuje.

Panowie i chłopcy w naszej kulturze wbijają się zazwyczaj w marynarki i kantowane spodnie i pięknie wyprasowane, eleganckie koszule. Panie zaś i dziewczynki w najcudniejsze suknie lub innego typu długo wyszukiwane kreacje, niepodobne zupełnie do tych, które nosi się na co dzień. Przygotowania samego stroju na wesele zajmuje nierzadko wiele staranności, czasu i przemyśleń, żeby zaprezentować się w ten dzień jak najznakomiciej.

Wyobraź sobie kogoś w koszulce i spodenkach do tego sandały i skarpety, z plecakiem przez ramię na takiej uczcie. Poczujesz nietakt tego stroju natychmiast, nie tylko w stosunku do miejsca, ale przede wszystkim wobec pary młodej. Byłoby to tak wielkim nietaktem, choć nie należą oni zazwyczaj do żadnego królewskiego rodu. Czy ubierzesz się w takim stylu na spotkanie z Królem Księstwa Monako? Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. W Ewangelii dotyczącej uczty Pańskiej mamy do czynienia z Kimś o wiele bardziej niezwykłym i dostojnym – z Królem Wszechświata. 

«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. (…) Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». Mt 22, 1-22.

O co więc chodzi z tym ubraniem? 

Ktoś powie, co za straszny król, co zaprasza biedotę i oczekuje, że się wystroją w drogie szaty? 

Ale prawda jest taka, że król zapraszając na ucztę kogoś, o niższym statusie materialnym, zawsze zapewniał mu także stosowny do przyjęcia ubiór. Z pewnością już zapewniał je na ucztę weselną. Dla ówczesnych słuchaczy Słowa, ta kwestia była oczywista.

A czy pamiętasz historię Jakuba i Ezawa, gdy jeden brat stanął przed Ojcem ubrany w strój starszego, aby otrzymać błogosławieństwo? To właśnie Jego strój zapewnił mu to, na co sam nie zasłużył.

Jeśli będziemy chcieli stanąć przed Bogiem – doskonałym Królem z naszymi dobrymi uczynkami zamiast jedynie w łasce zbawienia dokonanej we Krwi Jezusa – obrazimy Króla i Jego Syna, który zapewnił nam doskonałe szaty zbawienia. 

„Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.” Iz 61,10

W innym miejscu zaś Izajasz pisze:

„Wszystkie nasze dobre czyny są jak skrwawiona szmata” (Iz 64,5).

Prorok odnosi się tutaj do szaty skrwawionej nieczystą krwią menstruacji kobiecej. Czy na pewno w takim stroju naszych dobrych uczynków chcemy stanąć przed naszym Bogiem, gdy Słowo Boże wyraźnie porównuje je do brudnej i nieczystej szaty?

W Apokalipsie czytamy, że jest innego rodzaju skrwawiona szata, która choć wygląda podobnie, jest powodem chwały i obmywa nas z wszelkiego grzechu.

„Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7,13-14).

Biada mi czy Tobie, jeśli będziemy chcieli przed Bogiem stawać w brudnych szatach naszych dobrych uczynków. 

Jedyne co zapewni nam przebywanie w obecności naszego Króla jest niezasłużona łaska zbawienia – szata wypłukana we Krwi Baranka. Ona jako jedyna jest w stanie ozdobić nas na ucztę Niebiańską i to właśnie w tę szatę, daną nam od Króla królów nie zapomnijmy ubierać się każdego dnia, aż po wieczność.

W tym bowiem przypadku jedynie szata (zbawienia) zdobi człowieka… i nie lekceważmy jej stając przed naszym Bogiem.

MODLITWA:

Jezu, oddaję Ci wszystkie moje dobre uczynki i proszę Cię, obmyj mnie w Twojej Krwi. Ubierz mnie w szaty Twojego Zbawienia i nie pozwól mi polegać na czymkolwiek innym przed Tobą, jak tylko na Twoim Krzyżu, w którym mam dostęp do Ojca. 

Amen

Dobre Wino
Redakcja

Podsumowanie roku 2023 w punktach

Podsumowując w punktach. Organizowaliśmy, współorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w roku 2023 w poniższych wydarzeniach: Przystań SNE – 10 spotkań, msze święte dla rodzin w Bojszowie, bal

Czytaj całość »