Podsumowanie roku 2021 cz. 1

Służba małżeństwom

W mijającym roku zakończyliśmy prawie roczną formację małżeńską dla wspólnoty w Krakowie. Rozpoczęliśmy spotkanymi na żywo, a później niestety trzeba było korzystać z możliwości internetowych. Z jednej strony to było super, bo pomimo trudności i przeciwności, umożliwiało kontynuację, ale z drugiej strony mocno ograniczał brak kontaktu osobistego. W lutym, zorganizowaliśmy internetowe rekolekcje „Akt małżeński” które poprowadził ojciec K. Knotz. Każdą możliwość wykorzystywaliśmy, by móc na żywo się spotkać na wspólnej Mszy Świętej, modlitwie czy formacji. W sierpniu, już na żywo, finiszowaliśmy w Krakowie na Weekendzie Małżeńskim. Piękne doświadczenie – zobaczyliśmy jak Bóg działał z mocą w małżeństwach czego dali wyraz w swoich świadectwach.   

Towarzyszenie małżeństwom przez spotkania, rozmowy, modlitwę i formację w grupkach małżeńskich, wypełniało ten rok. Bóg zapalił w naszych sercach pragnienie nowego kursu dla małżeństw, więc Diakonia Małżeńska odpowiadając na to pragnienie, w atmosferze modlitwy napisała nowy kurs dla małżeństw „Powrót do Kany”. Ten kurs jest zaproszeniem dla każdego małżeństwa, które pragnie odświeżyć swoją relację z Jezusem a przez to doświadczyć cudów w relacji małżeńskiej. Niestety, szalejące infekcje spowodowały, że termin kursu musieliśmy przełożyć na rok następny. Kolejne pragnienie, które Bóg włożył w nasze serca, to zorganizowanie czasu dla   małżonków. Tak powstał pierwszy Dzień Skupienia dla małżeństw we współpracy z psychologiem Pawłem Pienkiewiczem. Odbył  się w listopadzie w Tarnowskich Górach – Reptach. Piękne doświadczenie, gdzie trzeba było znów zmagać się z różnymi przeciwnościami, ale owoce – świadectwa małżonków – pokazały, że warto się trudzić. 

W pragnieniach i planach są następne Dni Skupienia i kursy. Wołamy, by Duch Święty nas prowadził i dał nowe małżeństwa chętne do służby małżeństwom. Za to co w tym roku dane było nam zrobić, składamy Bogu dziękczynienie i oddajemy Mu chwałę. Współpracownikom zaś serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, ponoszony trud i wysiłek oraz gotowość do służby.

Mariola i Heniek Nastula

Mija kolejny rok. Nie był łatwy, bo wciąż funkcjonujemy wszyscy w warunkach, które nie pozwalają na pełny i bezpieczny kontakt. Można powiedzieć, trudny czas. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, trzymamy się Bożego Słowa. A jeśli Bóg nas umacnia, pomnaża wiarę i nadzieję to z miłością chcemy dzielić się tym skarbem z innymi. 

Diakonia wstawiennicza więc służyła modlitwą i dalej służyć będzie. Wykorzystywaliśmy możliwości internetowe, które dają bezpieczeństwo ludziom. Bóg nie jest ograniczony czasem ani przestrzenią dlatego owoce modlitwy również są widoczne. 

Modliliśmy się z ludźmi przez Skype a jeśli byli chętni, to również na żywo po piątkowych spotkaniach modlitewnych. 

Intencje przychodzą do wstawienników przez cały dzień i z różnych stron. Maile, smsy, WhatsApp rozgrzewają się od wiadomości z prośba o modlitwę. Diakonia, choć teraz w małym składzie, trwa cały czas w modlitwie. 

Ponieważ niewielu nas jest, podjęliśmy trud formacji nowych wstawienników. Odczytaliśmy, że Bóg chce nas jednoczyć z innymi w posłudze, więc nowa formacja jest prowadzona w połączniu z innymi wspólnotami gliwickimi. Raz w miesiącu, w Centrum JPII spotykamy się na wspólnej modlitwie i formacji. Ponieważ trudny czas epidemii wymaga specjalnych obostrzeń, stosując się do nich, dajemy również ludziom dostęp do transmisji online. W ten sposób w formacji mogą uczestniczyć nasi bracia i siostry w wierze, z programu  Ewangelizacja Bez Granic. Uczestnicy mieszkają w Niemczech, Irlandii, Holandii, UK, Japonii i Polsce. Bogu i naszej wspaniałej ekipie technicznej, niech będą dzięki za te możliwości. 

Niech to Boże Słowo nas umacnia i prowadzi

Ufność, którą w Nim pokładamy,
polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1J5,14-15

Mariola Nastula

Dobre Wino
Marta

Obfitować w pociechę

Dz 9, 31„Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.” Czasem w życiu

Czytaj całość »