Rekolekcje – Akt Małżeński 14-16 październik 2022 r. – Knurów

Rekolekcje – Akt Małżeński

Te wyjątkowe rekolekcje poświęcone są życiu seksualnemu małżonków. Dlaczego są wyjątkowe? Bo przełamują tabu tematu tak ważnego dla każdego małżeństwa. Prowadzącym jest znany rekolekcjonista Ojciec Ksawery Knotz, który tą tematyką służy małżonkom podczas rekolekcji od wielu lat. W przystępny sposób wyjaśnia naukę Kościoła w tym trudnym obszarze, odkłamując tym samym wiele nieprawdziwych opinii. Pokazuje jak wejść w proces coraz piękniejszego przeżywania małżeńskiego życia intymnego. Czas rekolekcji to okazja do spojrzenia na tę piękną i ważną przestrzeń małżeńskiej bliskości, bez poczucia winy i grzechu, a w poczuciu szczęścia i bliskości Boga płynącej z realizacji sakramentu małżeństwa.

Informacje:

rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00 (recepcja czynna od 17.30)
sobota 09,00 – 20.00
niedziela od godz. 10.00
zakończenie wspólną Eucharystią ok. godz. 13.00 – 14.00

Kiedy:
14-16 październik 2022 r.

Rekolekcje w trybie dochodzonym

Gdzie:
Salki przy parafii Cyryla i Metodego
Knurów,
ul. Niepodległości 1

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
Koszt 250 zł od pary
(cena zawiera posiłki i napoje)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy(at)snegliwice.org

Odpowiedzialny za kurs:
Mariola Nastuka
m.nastula.sne@gmail.com

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

 

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy

  Nazwisko *

  Imię męża*

  Imię żony*

  Data zawarcia sakramentu małżeństwa *

  Miejsce zamieszkania *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Czy należycie do wspólnoty *


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  Bogdan

  Jakiś mnich?

  Przypadkowo trafiłem dziś do kościoła św. Marka w Kelsterbach koło Frankfurtu. Podczas mszy świętej odczytano tylko pierwsze czytanie i Ewangelię bez psalmu, który też pominięto.

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Marta

  Tęsknota

  „Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Iwona

  Poszukiwanie mądrości

  „Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” (Łk 5,5) Szymon Piotr znał dobrze swój fach. Wiedział,

  Czytaj całość »