SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Dom SNE w Bojszowie

20161030_105017

Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego dnia 1 września 2016 r., na podstawie umowy użyczenia, przejęło pod swoją opiekę dom w Bojszowie.

Wierzymy, że jest to kolejny krok naszej wspólnoty w dojrzałym kroczeniu w wierze, przyjmowaniu Bożych obietnic i zajmowania ziemi obiecanej. Jedną z takich obietnic jest właśnie dom. Intensywny rozwój SNE Gliwice, rosnąca liczebność wspólnoty, ilość prowadzonych kursów i inicjatyw pociąga za sobą nowe potrzeby. Dom w Bojszowie odpowiada na kilka z nich, z których jedną jest zapewnienie mieszkania naszemu księdzu Jarosławowi Zawadzkiemu, oddelegowanemu dekretem księdza biskupa do posługi we wspólnocie SNE Gliwice. Dom ten będzie także miejscem spotkań małych grup, mniejszych spotkań formacyjnych, czy kursów dochodzonych dla lokalnej społeczności.

Przejęcie domu jest to podjęcie konkretnej odpowiedzialności za jego utrzymanie finansowe oraz obsługę. Budujące jest duże zaangażowanie osób ze wspólnoty w odświeżenie (odmalowanie) domu oraz jego umeblowanie. Pozwoliło to na zamieszkanie w nim naszego księdza już w ostatnich dniach września tego roku. Zgłosiło się też 5 osób z naszej filii w Kleszczowie, które zobowiązały się do stałego dbania o nasz dom i jego otoczenie.

Przejęcie domu w Bojszowie jest początkiem zmian, a dla członków Stowarzyszenia i wspólnoty swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności i zarządzania majątkiem. W planach mamy kolejne inwestycje i inicjatywy wymagające większego zaangażowania. Tak więc będąc wiernymi w małym chcemy otwierać się na wielkie dzieła.

Wierzymy, że Bóg błogosławiąc nam, także poprzez przychylność Kurii, zaprasza nas do współpracy i odpowiedzialności.

Powrót do strony STOWARZYSZENIE