SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Szkoła Animatora – podsumowanie

Słowo podsumowujące Szkołę Animatora 2018 ma dla nas ks. Artur Sepioło. Zachęcamy do lektury…

Szczęść Boże!

Kochani,
Kolejna grupa animatorów zakończyła trzyletni cykl Szkoły Animatora.
Po wielu zmianach i udoskonaleniach mamy wypracowany system szkoleniowy dotyczący funkcjonowania animatora, jako lidera prowadzącego małą grupę. Udało się także wydać materiały do SA.
Należy zwrócić uwagę na świadomość siebie osób rozpoczynających ten trzyletni cykl, oraz stopniowy rozwój kompetencji, od animatora grupy dzielenia (rok I), po samodzielnego lidera niosącego odpowiedzialność za grupę w pięcioletnim cyklu Formacji Podstawowej (rok III).
Wszyscy podejmujący szkolenie muszą mieć świadomość, że Szkoła Animatora nie zastąpi ich osobistej formacji, ani rozwoju w mentalności SESA. Zachęcam więc wszystkich do planowania uczestnictwa w kursach (zwłaszcza: Jezus w 4 Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, no i oczywiście Paweł).

Absolwenci SA zostaną podzieleni na trzy grupy i będą w 2019 roku stanowić ekipę prowadzącą szkolenie następnych kandydatów na animatorów.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w minionym roku w proces szkoleniowy. Bóg zna wasz trud i poświęcenie. Radością są dla mnie osoby nowe, które wdrażają się i podejmują posługę, przełamując swoje ograniczenia, obawy i zahamowania.

W 2019 r. nasze spotkania odbędą się w następujących terminach:
– 30 marca,
– 15 czerwca,
– 26 października.

27 kwietnia 2019 r. planowany jest Dzień Jedności, który traktujemy jako czwarte formacyjne spotkanie w ramach Szkoły Animatora.

x. Artur Sepioło
Dyrektor Sekcji d/s Nowej Ewangelizacji
Kurii Diecezji Gliwickiej