SZKOŁA   NOWEJ   EWANGELIZACJI   JEZUSA   ZMARTWYCHWSTAŁEGO   GLIWICE

Tydzień Biblijny 2020

UWAGA KONKURS

Na najlepszą ekranizację fragmentu Ewangelii św. Mateusza.

W Tygodniu Biblijnym zapraszamy całe rodziny do Konkursu na najlepszą ekranizację fragmentu Ewangelii św. Mateusza.

Zasady.
By wziąć udział w konkursie rodzina powinna:

a) wybrać jeden z następujących fragmentów Ewangelii św. Mateusza: Mt 4,1-11; Mt 14,13-21; Mt 14,22-33; Mt 16,13-20; Mt 28,1-15;
b) wspólnie go przeczytać i omówić tak, by każdy jak najlepiej go zrozumiał;
c) przygotować inscenizację tego fragmentu z udziałem najlepiej całej rodziny (nie naruszając zasad kwarantanny, tzn. nie zapraszając dalszej rodziny, tylko domownicy) ;
d) nagrać przygotowaną scenkę, umieścić najlepiej na dysku google (https://drive.google.com) i udostępnić nagrany plik na adres: wirtualne.sne@gmail.com. (W wypadku trudności technicznych można się kontaktować z numerem: 886 346 006 (pan Łukasz)

Szczegóły techniczne.

1. Plik z filmem należy zatytułować podając skrót biblijny nagranego fragmentu
(z kropkami zamiast przecinków), nazwisko i miejscowość,
np. "Mt4.1-11.Kowalscy.Gliwice".

2. Jak udostępnić plik?

Najlepiej:
a. Umieścić na dysku gogle (https://drive.google.com)
b. Kliknąć prawym przyciskiem myszki i kliknąć - Udostępnij
c. W prawym górnym rogu okienka kliknąć Uzyskaj link do udostępniania.
d. Skopiować ten link i wkleić go do wiadomości mailowej na adres: wirtualne.sne@gmail.com
e. W temacie wiadomości wpisać: Konkurs. Nazwisko.Miejscowość., przykładowa nazwa powinna wyglądać tak Konkurs.Kowalscy.Gliwice
f. W tej samej wiadomości podać Nazwisko i imiona osób zaangażowanych wyszczególniając rodziców i dzieci (oraz ewentualnie innych członków rodziny), adres domowy. Adres mailowy i numer telefonu.
g. Wydrukować i wypełnić Zgodę na publikację wizerunku, zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć do maila jako załącznik (w razie braku drukarki wypisać zgodę ręcznie).
POBIERZ ZGODĘ

Termin.
Nagrany plik należy udostępnić do piątku 1.05.2020.

Nagrody.
Nagrodą będzie - Biblia Audio i Biblia Audio Kids (specjalnie dla dzieci), książki, kubki i wiele innych.