Wyjazd Wspólnotowy 09-11.09.2022 r. Wisła

Wyjazd wspólnotowy

Serdecznie zapraszamy na nasz wyjazd wspólnotowy. Zachęcamy do wspólnego uczestniczenia w tym weekendzie całymi rodzinami, nawet jeśli współmałżonek jest spoza wspólnoty.

Wyjazd ten ma charakter relacyjno – rekolekcyjny.

Recepcję rozpoczniemy o godzinie 17:00.

Planowane zakończenie niedzielnym obiadem (ok.14:00).

Warto jednak zarezerwować sobie czas do wieczora, planując wspólne popołudnie.

Kiedy:
09-11.09.2022 r.

Gdzie:
Dom rekolekcyjny „Idylla”
Wyzwolenia 6, 43-460 Wisła

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
osoba dorosła 190zł
młodzież (12-19 lat) 140zł
dzieci (3-12lat) 120zł

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy(at)snegliwice.org

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy

  Nazwisko *

  Imię*

  Ile osób przyjeżdża razem z tobą
  (Zsumuj Ty + małżonek/małżonka + dzieci) *

  Miejscowość zamieszkania *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Imię i wiek dzieci,
  które przyjeżdżają razem z tobą*


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  Marta

  Oddzielająca szyba

  Moim doświadczeniem duchowym ostatniego czasu jest gruba szklana ściana. Coś jak w niektórych limuzynach w amerykańskich filmach. Wbrew może pierwszym skojarzeniom to jest doświadczenie bardzo

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  ks. Jarek

  Sekwencja o Duchu Świętym

  W tym roku  modliłem się w czasie nowenny (i zachęcałem innych) tekstem Sekwencji o Duchu Świętym. Modliłem się śpiewając, no bo wiadomo: „kto śpiewa…”. Ale

  Czytaj całość »