ZAPISY Rekolekcje dla małżeństw “Akt Małżeński” – on line 19-21 luty 2021

Rekolekcje Akt Małżeński

Rekolekcje poświęcone są życiu seksualnemu małżonków. Prowadzącym jest znany rekolekcjonista Ojciec Ksawery Knotz, który tą tematyką służy małżonkom podczas rekolekcji od wielu lat. W przystępny sposób wyjaśnia naukę Kościoła w tym trudnym obszarze i pokazuje proces coraz piękniejszego przeżywania życie intymnego nie tylko bez poczucia winy i grzechu, ale w poczuciu szczęścia i bliskości Boga płynącej z realizacji sakramentu małżeństwa. Forma online, jest możliwością znalezienie odpowiedzi na wiele wątpliwości w tym temacie, w czasie gdy obowiązują obostrzenia zdrowotne. Rekolekcje odbędą się na platformie ZOOM. Warunkiem wzięcia udziału jest uczestnictwo obojga małżonków w całym czasie rekolekcji.

Informacje:
Kurs odbędzie się w trybie online na platformie Zoom. Poniżej zamieszczamy ramowy czas trwania sesji w poszczególne dni:

19.02.2021 – Piątek od 19:00 do 21:20
20.02.2021 – Sobota od 15:00 do 18:30
21.02.2021 – Niedziela od 15:00 do 17:20

Zapisując się na ten kurs jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, iż poniższe terminy spotkań online oraz ich godziny są dla Ciebie odpowiednie i zobowiązujesz się do pełnego uczestnictwa w kursie.

Kiedy:
19-21 luty 2021 r.

Gdzie:
Platforma ZOOM OnLine

Koszt:
40 zł od pary

UWAGA – ze względu na specyfikę zajęć kursowych przy jednym komputerze może przebywać jedna para.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy(at)snegliwice.org

Odpowiedzialny za kurs:
Mariola Nastula

Abyś mógł w pełni uczestniczyć w kursie zalecamy wykorzystanie komputera (laptopa). Upewnij się zawczasu, że masz sprawną kamerę i mikrofon i głośniki. Włączenie kamery w czasie kursu jest obowiązkowe. Zalecamy także korzystanie (jeśli jest to tylko możliwe) ze stałego łącza internetowego.
Jeśli używasz Internetu na kartę pamiętaj, że jedna godzina połączenia pochłonie od 810MB do 2,4GB danych z twojego transferu.

REGULAMIN:

  1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
  2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
  3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  4. Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

 

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

  1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
  2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
  3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
  4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
  5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
  6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na rekolekcje zakończone