Zapisy – Formacja małżeńska

Formacja małżeńska

Kochani małżonkowie, kierujemy do Was zaproszenie do wzięcia udziału w formacji małżeńskiej. Brzmi poważnie? faktycznie, niejeden może się przestraszyć:)
Ale do odważnych świat należy, a w tym przypadku, dobre małżeństwo. Dlaczego formacja małżeńska? Ponieważ prowadzący sami doświadczyli we własnych małżeństwach, że nie wszystko o przeżywaniu małżeństwa wiemy wchodząc w związek. Instrukcja obsługi wygląda skąpo. Mało tego, na wiele sytuacji nikt nas nie przygotował, a z czasem płomienne uczucie może być przyćmione zmęczeniem, np. przez długo trwający problem. Kryzysy przechodzą wszyscy, ale nie wszyscy są w stanie wyjść z nich obronną ręką. Komunikacja między małżonkami też się po czasie komplikuje i okazuje się, że oboje mówimy po polsku, a doświadczamy tego, że prędzej z obcokrajowcem się zrozumiemy niż z mężem czy żoną. Jeśli dołożymy do tego uczucie rozczarowania ze spodziewania się, że „jakoś to będzie”, bo przecież się staram, to kłopot rośnie w siłę i odbiera radość ze współmałżonka. TYLE słowem zachęty 🙂

Kto może się zapisać?
każda para małżeńska która chce odświeżyć swoje małżeństwo (poza parami w terapii; nie komplikujemy procesu)

Kto prowadzi?
małżeństwa z doświadczeniem chcące dzielić się swym świadectwem, mające praktykę pokonywania trudności z Bożą pomocą i potrzebną wiedzą

Gdzie będą spotkania?
ustalenia w toku; możliwości Zabrze Biskupice /dom parafialny lub Gliwice Zatorze/dom katechetyczny

Jak długo trwa formacja?
około 9 miesięcy

Jak często będą spotkania?
raz w tygodniu, ok. 45 -60 minut z wyłączeniem świąt 🙂

Wakacje?
do uzgodnienia z grupą

Warsztaty?
TAK – sobota co drugi miesiąc, od 9- 14* (wtedy w tygodniu nie ma zajęć)
Wyjazd weekendowy – na zakończenie formacji
W trakcie – propozycja rekolekcji o tematyce małżeńskiej (dot. seksualności) z o. Ksawerym Knotzem

Kiedy:
START – 6 września 2022
spotkanie organizacyjne godz. 18:30

W jakie dni i o jakiej godzinie?
Wtorki od 18.30 do 19.30

Gdzie:
Miejsce będzie podane w mailu na tydzień przed spotkaniem.

Koszt:
wolne datki, które można wrzucić do koszyczka na każdym spotkaniu

Czy będzie opiekunka do dzieci?
Jeśli będzie taka potrzeba, to opiekunka może się pojawić odpłatnie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy(at)snegliwice.org

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy

  Nazwisko *

  Imię męża*

  Imię żony*

  Data zawarcia sakramentu małżeństwa *

  Miejsce zamieszkania *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Czy należycie do wspólnoty *


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  ks. Jarek

  DO NIEBA! DO DOMU!

  1.11.1950 roku papież Pius XII ogłosił za dogmat wiary Wniebowzięcie Maryi tymi słowy: „Oświadczamy, iż jest dogmatem objawionym przez Boga, że Niepokalana Bogurodzica zawsze Dziewica

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Anna Pyter - Kaszycka

  Jakie jest Twoje imię..?

  W czasach starożytnych imię nadawane danej osobie miało bardzo duże znaczenie. Wierzono, że określało jej tożsamość, zawierało charakter i definiowało misję, do której dany człowiek

  Czytaj całość »