Zapisy – Kana Galilejska – dla narzeczonych – 25-27 marzec 2022 r.

Kurs przedmałżeński Kana Galilejska
Kurs skierowany jest do narzeczonych chcących świadomie zawrzeć związek małżeński w Kościele Katolickim.
Jest to kurs także dla osób, dla których Pan Bóg jest kimś odległym i zapomnianym.

Cel:
Celem kursu jest przygotowanie pary do nowej roli jaką przyjdzie im pełnić, poprzez zaproszenie Jezusa na wesele i do swojego małżeństwa. Daje on możliwość lepszego poznania się i stawia przed decyzjami, które mogą zaważyć na szczęściu i trwałości małżeństwa.
Kurs Kana Galilejska prowadzony jest w formie wykładów, a także warsztatów, w które angażują się narzeczeni. Prowadzącymi są małżeństwa z różnym stażem, które dzielą się swoim doświadczeniem życia razem ze sobą i z Bogiem. Małżeństwom na kursie towarzyszy również kapłan.

Tematy:
– miłość, miłość, miłość (a jakże by inaczej),
– jak różnice seksualne (i nie tylko) między kobietą, a mężczyzną mogą wpłynąć na związek,
– dlaczego warto walczyć o własną autonomię,
– jak sobie radzić z problemami w małżeństwie,
– na czym polega wierność,
– jak najlepiej inwestować w dzieci,
– czym jest ekologia współżycia małżeńskiego,
i w końcu: dlaczego warto zaprosić na wesele… Jezusa.

Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas – zapraszamy!

Kiedy:
25-27.03.2022 r.

Kurs w trybie dochodzonym

Gdzie:
Zabrze ul. Bytomska 37, sala na IIp
przy parafii Jana Chrzciciela

Mapa: tu

Koszt:
80 zł od osoby / 160 zł od pary
W cenie zapewnione są materiały, posiłki i przerwy kawowe

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
i.trzcinska.sne(at)gmail.com

Odpowiedzialny za kurs:
Irena Lasończyk – Trzcińska

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim; zaświadczenie jest bezterminowe i ważne w całej Polsce.

Oprócz tego narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej – są to dwie niezależne rzeczy. Warunkiem koniecznym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność na całym kursie.

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 36A

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs

  Nazwisko narzeczonego*

  Imię narzeczonego*

  Rok urodzenia narzeczonego*

  Nazwisko narzeczonej *

  Imię narzeczonej*

  Rok urodzenia narzeczonej*

  Diecezja w której odbędzie się sakrament *

  Email *

  Tel. kontaktowy *

  Czy należycie do wspólnoty *


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  Redakcja

  Podsumowanie roku 2021 cz. 1

  Służba małżeństwom W mijającym roku zakończyliśmy prawie roczną formację małżeńską dla wspólnoty w Krakowie. Rozpoczęliśmy spotkanymi na żywo, a później niestety trzeba było korzystać z

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Aneta Skibińska

  Cóż chcesz, abym ci uczynił?

  1.01.2022r. – rozpoczął się kolejny nowy rok. Przyszło nowe, nieznane, jeszcze nie zabrudzone pierwszą porażką, nieokraszone cierpieniem, niewygodą życia czy czyjąś krzywdą wobec nas. A

  Czytaj całość »