CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Prawdziwie zmartwychwstał! Powiedz to, wykrzycz to! Niby nic nowego, a jednak. „Kto w sercu uwierzy, że On żyje a ustami to wyzna, będzie zbawiony” (por. Rz 10,9-10 ). Wierzę Jezu, całym swoim sercem, że Ty wstałeś z martwych i żyjesz i jesteś z nami po wszystkie dni naszego życia. Tak, niekiedy ta moja wiara jest […]