Indywidualna modlitwa wstawiennicza zawsze musi być poprzedzona osobistym przygotowaniem – refleksją i modlitwą.

Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji.

Miejsce modlitwy wstawienniczej:
salki parafialne
na tyłach kościoła p.w. Chrystusa Króla,
ul. Okrzei 31, 44-102 Gliwice

Sprawdź dojazd: mapa

Terminy posługi w roku 2024/2025

14.09.2024

12.10.2024

09.11.2024

14.12.2024

11.01.2025

08.02.2025

08.03.2025

12.04.2025

10.05.2025

14.06.2025

Z radością informujemy, że od miesiąca września 2022r. wznawiamy w Gliwicach modlitwy wstawiennicze indywidualne nad osobami, które pragną skorzystać z naszej posługi. Terminy znajdują się w kolumnie po lewej stronie.

Zapisy przyjmujemy tylko poprzez formularz umieszczony poniżej strony.

Po zapisaniu się przez formularz, każda osoba otrzyma w mailu zwrotnym informację o terminie (zawsze soboty) i godzinie modlitwy (od godz. 10.00 do 13.00). Prosimy o ich zwrotne potwierdzenie.

Gorąco prosimy o przygotowanie się do rozmowy i modlitwy poprzez przestudiowanie proponowanej lektury. Polecamy książkę ks. Jana Reczka „To Jezus leczy złamanych na duchu” lub książkę o. Józefa Kozłowskiego „Z grzechu do wolności”. Można je nabyć w dowolnej księgarni lub przez sklep Dotyk Boga. Te książki oraz literaturę o podobnej tematyce można także zakupić na miejscu, w dniu spotkania.

Jeśli to możliwe prosimy, aby osoby zgłaszające się na modlitwę w tym dniu były po spowiedzi i komunii św.

Już teraz w modlitwie polecamy Bogu wszystkich zgłaszających się. Prosimy również o modlitwę za nas i obfite owoce każdego indywidualnego spotkania modlitewnego.

Indywidualna modlitwa wstawiennicza, zawsze musi być poprzedzona osobistym przygotowaniem – refleksją i modlitwą.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji,
wszelkie pytania prosimy kierować
na adres:
modlitwawstawiennicza.sne(at)gmail.com

Prosimy o dogłębne przemyślenie poniższych tematów
oraz poprawne wypełnienie formularza.

 1. Czy możesz wskazać na jakieś trudne, bolesne doświadczenia, które silnie na Ciebie wpłynęły? Nazwij je na tyle ile możesz.
 2. Czy odnajdujesz w sobie uczucie żalu, nieprzebaczenia, gniewu? Spróbuj przypomnieć sobie sytuacje i te osoby, ich imiona lub pokrewieństwo.
 3. Jakie są Twoje relacje z bliskimi – współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, teściami?
 4. Czy przeżywasz jakieś lęki, stany depresyjne, nerwice?
 5. Czy modlono się już nad Tobą wstawienniczo w tej sprawie? Jakie były owoce tej modlitwy? Jak długo trwały?
 6. Czy Twój problem był konsultowany z psychologiem lub terapeutą? Jesteś w trakcie leczenia, terapii?
 7. Czy prowadzisz regularne życie sakramentalne? Udział w Mszy św., regularna spowiedź, przystępowanie do Komunii św.
 8. Czy masz stałego spowiednika lub kierownika duchowego?
 9. Jak wygląda Twoja modlitwa osobista? Czy modlisz się chętnie np. własnymi słowami? Tylko modlitwami wyuczonymi z modlitewnika? Czytasz regularnie Pismo św.?
 10. Czy należysz do jakiejś wspólnoty formacyjnej lub modlitewnej? Jakiej? Jesteś zaangażowana/y w posługę? Jaką?
 11. Czy miałeś(łaś) kontakt z okultyzmem, jeśli tak to w jakiej formie, np. magia, wróżka, karty Tarota, horoskopy, homeopatia, różdżkarstwo, wahadełko, Reiki, Silva, satanizm, wschodnie sztuki walki, joga, ustawienia Hellingera, inne (jeśli tak, to czy zostało to objęte sakramentem spowiedzi? czy była modlitwa o te tematy?)
 12. Czy jesteś uzależniony od nałogu? Od jakiego i od jak dawna?
 13. Czy jesteś chętny/a do podjęcia współpracy z Bożą łaską w procesie swojego uzdrowienia? Możesz ponowić swoją intencję jednak warunkiem będzie przeczytanie polecanej przez nas lektury w ramach podjęcia współpracy.

 

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-102 Gliwice, ul. Józefa Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem rejestracji.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu zgłoszenia, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją rejestracji.

Zapisy przyjmujemy tylko poprzez poniższy formularz.

  Miejscowość zamieszkania*

  Po zapisaniu się przez formularz, każda osoba otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie terminu. Dziękujemy za cierpliwość i okazane zaufanie.