Formacja dla Animatorów

Szkoła Animatora

Zajęcia na roku “0” są obowiązkowe dla kandydatów na animatorów i wszystkich uczestników Szkoły Animatora, którzy ukończyli już I rok. Zapraszamy także wszystkich chętnych, księży i świeckich z SNE Gliwice.

Celem szkoły jest kształtowanie umiejętności potrzebnych w prowadzeniu małej grupy i wspólnoty oraz rozwój filii SNE.

Program Szkoły Animatora podzielony jest na trzy lata.

Pierwszy i drugi rok podzielone są na trzy bloki tematyczne, przy czym na pierwszym treści przekazywane są w podstawowym zakresie, a na drugim tematy są rozwijane. Spotkania poświęcone są towarzyszeniu i modlitwie wstawienniczej, formowaniu uczniów, przygotowaniu nauczań oraz prowadzeniu spotkań.

Rok trzeci porusza tematy wizji i zasad formowania zastępców. Mieści w sobie zagadnienia zarządzania czasem, odpowiedzialności, radzenia sobie ze stresem, zapału i wzrostu, a także uwalniania ludzi do służby, delegowania zadań oraz posługi w mocy.

Plan dnia 28.03.2020 r.
09,00 -10,00 – msza św. – parafia Bytom Karb.
10,05 -10,35 – kawa
10,35 -13,00 – nauczania na poziomach
13,00 -13,45 – obiad
13,50 -15,45 – nauczania
15,45 -16,00 – kawa
16,00 – Uwielbienie
ok.17,00 – zakończenie

Zapisy na spotkania Szkoły Animatora są prowadzone przez naszą stronę. Przy zgłoszeniach wymagana jest zgoda animatora.

Najbliższy termin:
BRAK

Kurs dla animatorów A1

Kurs A1 przeznaczony jest zarówno dla osób przygotowujących się do bycia animatorem, jak i prowadzących małe grupy (tzw. grupy dzielenia) w ramach SNE Gliwice oraz wspólnot sfederowanych.
Celem kursu jest odkrycie grupy dzielenia jako fundamentu rozwoju wspólnoty i podstawowego narzędzia ewangelizacji.
Na kursie A1 przedstawiane są wizja oraz podstawowe zasady prowadzenia małej grupy.

Najbliższy termin:
BRAK

Kurs dla animatorów A2

Kurs A2 przeznaczony jest dla osób prowadzących małe grupy w ramach SNE Gliwice oraz dla wspólnot sfederowanych.
Celem kursu jest dalsze odkrywanie wizji prowadzenia grupy, poznanie i wzmocnienie tożsamości animatora oraz jego rozwój.

Najbliższy termin:
BRAK