FORMACJA

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
jest wspólnotą, która prowadzi osoby do świadomej decyzji wiary i oddania się Bogu,
przygotowuje także do podjęcia, wg możliwości danej osoby, dzieła ewangelizacji.

PODSTAWY FORMACJI

ELEMENTY FORMACJI